Admissió

Admissió  curs 2021-2022

Informació general: Polseu “ací” per a consultar  l’apartat “Admissió d’alumnat” de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. En la pàgina web de Conselleria podreu consultar i descarregar, a mesura que vaja establint-se,  tota la normativa i les resolucions on s’estableixen els calendaris i procediments per a l’admissió de l’alumnat per al pròxim curs escolar 2021-2022.

NOVETAT ADMISSIÓ publicada en la pàgina web el 09 de juny de 2021: 

BATXILLERAT VESPERTÍ D’ARTS : Grup de batxillerat artístic del torn ordinari amb horari lectiu de vesprada.

Recordatori important per a totes aquelles persones interessades en sol·licitar durant el procés d’admissió plaça per a cursar  1r de batxillerat de la modalitat d’arts en el nostre centre durant el curs 2021-2022.

Presteu especial atenció a la particularitat del BATXILLERAT VESPERTÍ: Grup de batxillerat de la modalitat d’arts del torn ordinari amb horari lectiu de vesprada. El centre oferta tres grups de batxillerat d’Arts en el torn ordinari i un en el torn nocturn. Dels tres grups del torn ordinari de la modalitat de batxillerat d’Arts, dos són en horari diürn i un en horari de vesprada (batxillerat vespertí d’Arts). La puntuació obtinguda en el procés de baremació determinarà l’adjudicació de plaça en un dels tres grups del batxillerat d’Arts del torn ordinari, obtenint plaça en el grup de batxillerat vespertí l’alumnat amb les puntuacions més baixes del total de les places vacants adjudicades.

 

NOVETAT ADMISSIÓ publicada en la pàgina web el 13 de maig de 2021:

QUIN ALUMNAT HA DE PARTICIPAR EN PROCÉS D’ADMISSIÓ si desitja matricular-se en l’IES Lluís Vives el curs 2021-2022?

Polseu “ací” per a descarregar-vos la informació en document pdf.

NECESSITES FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ – des de les 9:00 h del 3 de juny fins ales 23:59 del a 14 de juny (Telematrícula) –

  • Si vols cursar 1r de batxillerat (Tot l’alumnat: tant alumnat provinent d’altres centres com alumnat de L’IES Lluís Vives).

  • Si vens d’un altre centre educatiu i vols cursar 2n, 3r, i 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.

  • Si vens d’un altre centre educatiu no adscrit i vols cursar 1r d’ESO.

NO HAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ (Telematrícula):

  • Si ets alumne/a de l’IES Lluís Vives i vols cursar qualsevol curs excepte 1r de batxillerat.

  • Si ets alumne/a d’un dels dos centres adscrits (CEIP Cervantes / CEIP Sant Joan de Ribera).

 

NOVETAT ADMISSIÓ publicada en la pàgina web el 13 de maig de 2021: NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ EN BATXILLERAT.

Polseu “ací” per a consultar la nota informativa.

Hi trobareu informació sobre calendari del procediment d’admissió, accés al procediment telemàtic d’admissió, formulari de sol·licitud, clau d’admissió, declaració responsable, procés d’admissió per a batxillerat científic i humanístic, procés d’admissió per a batxillerat artístic, particularitat del “BATXILLERAT VESPERTÍ” en la modalitat del batxillerat artístic, requisit acadèmic, criteris de baremació.

Presteu especial atenció a la particularitat del BATXILLERAT ARTÍSTIC VESPERTÍ: Grup de batxillerat del torn ordinari amb horari lectiu de vesprada.

 

NOVETAT ADMISSIÓ publicada en la pàgina web el 13 de maig de 2021: NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ EN L‘ESO.

Polseu “ací” per a consultar la nota informativa.

Hi trobareu informació sobre calendari del procediment d’admissió, accés al procediment telemàtic d’admissió, formulari de sol·licitud, clau d’admissió, declaració responsable, requisit acadèmic, criteris de baremació.

 

NOVETAT ADMISSIÓ publicada en la pàgina web el 13 de maig de 2021: NOTA INFORMATIVA EXCLUSIVA PER A ALUMNAT DE 4t D’ESO DE L’IES LLUÍS VIVES.: PROCÉS D’ADMISSIÓ PER A SOL·LICITAR PLAÇA EN LES MODALITATS DE BATXILLERAT CIENTÍFIC O HUMANÍSTIC/CIÈNCIES SOCIALS EN EL CURS 2021-2022.

Polseu “ací” per a consultar la nota informativa.

 

NOVETAT ADMISSIÓ publicada en la pàgina web el 13 de maig de 2021: NOTA INFORMATIVA EXCLUSIVA PER A ALUMNAT DE 4t D’ESO DE L’IES LLUÍS VIVES.: PROCÉS D’ADMISSIÓ PER A SOL·LICITAR PLAÇA EN LES MODALITATS DE BATXILLERAT ARTÍSTIC EN EL CURS 2021-2022.

Polseu “ací” per a consultar la nota informativa.

 

NOVETAT ADMISSIÓ publicada en la pàgina web el 10 de maig de 2021: RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ PER AL CURS 2021-2022.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022. [2021/4975]

Polseu “ací” per a consultar la resolució d’admissió.

Hi trobareu informació sobre:

-Normativa aplicable, participació en el procés d’admissió, vacants, alumnat nascut de part múltiple, tramitació electrònica del procediment d’admissió, model de sol·licitud, determinació de la renda de la unitat familiar, resultat acadèmic, desempat, publicació de resultats – reclamacions als resultats provisionals i als definitius, i formalització de matrícula.

NOVETAT  ADMISSIÓ publicada en la pàgina web el  9 de maig de 2021: RESOLUCIÓ DEL CALENDARI D’ADMISSIÓ PER AL CURS 2021-2022

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. [2021/3267].

En l’ANNEX III de la Resolució podeu consultar el quadre resum del calendari d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat.

Procés únic d’admissió per al curs 2021-2022:

-Publicació vacants, presentació sol·licituds, duplicitats, baremació, requisit acadèmic, resultat provisional, presentació reclamacions per mitjans electrònics, resultat definitiu, i matrícula.

Polseu “ací” per a consultar la resolució del calendari d’admissió.

 

NOVETAT ADMISSIÓ publicada en la pàgina web el 9 de maig de 2021: PÀGINA WEB “ADMISSIÓ VALÈNCIA CAPITAL. Hi trobareu tota la informació relativa a:

-Calendari i pautes per a dur a terme l’admissió telemàtica: clau d’admissió, procés d’admissió, llistes provisionals, al·legacions, llistes definitives.

-Normativa

-Àrees d’influència

-Centres coordinadors i punts d’informació.

Polseu “ací” per a consultar la pàgina web “Admissió València capital“.