ADMISSIÓ CURS 2024-2025

ADMISSIÓ CURS 2024-2025 IES LLUÍS VIVES

QUIN ALUMNAT HA DE PARTICIPAR EN PROCÉS D’ADMISSIÓ si desitja matricular-se en l’IES Lluís Vives el curs 2024-2025?

SÍ HAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ (Telematrícula)

 • Si vols cursar 1r de batxillerat (Tot l’alumnat: tant alumnat provinent d’altres centres com alumnat de L’IES Lluís Vives).
 • Si vens d’un altre centre educatiu i vols cursar 2n, 3r, i 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
 • Si vens d’un altre centre educatiu no adscrit i vols cursar 1r d’ESO.

NO HAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ (Telematrícula):

 • Si ets alumne/a de l’IES Lluís Vives i vols cursar qualsevol curs excepte 1r de batxillerat.
 • Si ets alumne/a d’un dels dos centres adscrits (CEIP Cervantes / CEIP Sant Joan de Ribera) i has fet la confirmació en el termini previst.

PROCEDIMENT PER AL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ:

 • Accediu a la plataforma electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a l’admissió escolar: AdmiNOVA (gva.es)
 • Consulteu en la plataforma de AdmiNOVA (gva.es) a partir del 3 de juny la publicació de vacants inicials disponibles en el nostre centre.
 • Empleneu degudament en la plataforma de AdmiNOVA (gva.es) el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió per a l’ensenyament sol·licitat. Consulteu les Instruccions per Sol·licitar Admissió
 • La persona interessada formularà del  4 al 10 de juny  una sol·licitud per a cada alumne/a fent una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies al·legades. El centre sol·licitarà que s’aporte la documentació acreditativa de les situacions al·legades en el moment de formalització de la matrícula per a la seua comprovació. La falsedat de les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.
 • Si desitgeu sol·licitar plaça en algun curs de batxillerat amb disponibilitat de places vacants consulteu efull informatiu procés d’admissió batxillerat IES Lluís Vives”.
 • Si desitgeu sol·licitar plaça en algun curs d’ESO amb disponibilitat de places vacants consulteu el full informatiu procés d’admissió ESO IES Lluís Vives.
 • Consulteu ací el Calendari del Procés d’Admissió, el Barem de Merits complet i la Normativa que regula el procés d’admissió.

Informació exclusiva per a l’alumnat que desitge cursar la modalitat d’ARTS a l’IES Lluís Vives. Pulseu el següent enllaç