BATXILLERAT VESPERTÍ D’ARTS : Grup de batxillerat artístic del torn ordinari amb horari lectiu de vesprada.

Informació important per a totes aquelles persones interessades en sol·licitar en el procediment de sol·licitud d’admissió plaça per a cursar  1r de batxillerat de la modalitat d’arts en el nostre centre durant el curs 2021-2022.

Presteu especial atenció a la particularitat de l’anomenat BATXILLERAT VESPERTÍ: Grup de batxillerat de la modalitat d’Arts del torn ordinari amb horari lectiu de vesprada.

El centre oferta tres grups de batxillerat d’Arts en el torn ordinari i un en el torn nocturn. Dels tres grups del torn ordinari de la modalitat de batxillerat d’Arts, dos són en horari diürn i un en horari de vesprada (batxillerat vespertí d’Arts). La puntuació obtinguda en el procés de baremació determinarà l’adjudicació de plaça en un dels tres grups del batxillerat d’Arts del torn ordinari, obtenint plaça en el grup de batxillerat vespertí l’alumnat amb les puntuacions més baixes del total de les places vacants adjudicades.

GUIA MATRÍCULA ONLINE EXCLUSIVA PER A L’ ALUMNAT DE 1R ESO DE CENTRES ADSCRITS DE L’ IES LLUÍS VIVES 2021-2022 ESO

 1.  QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE ?

La matrícula ONLINE és exclusiva per a l’alumnat que cursarà primer de l’ESO precedent de centres adscrits durant el curs 2021-2022 a l’IES Lluís Vives.

 2. QUAN M’HE DE MATRICULAR ONLINE ? CALENDARI:

1r ESO ALUMNES CENTRES ADSCRITS  28, 29 I 30 DE JUNY DE 2021

 

3. COM M’HE DE MATRICULAR? PROCEDIMENT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ONLINE

Cal emplenar el formulari de matrícula ONLINE . Se us donarà enllaç i contrasenya per poder realitzar la matrícula a través dels tutors/es. Per a accedir al formulari cliqueu aci:

Formulari cliqueu “aci”

Atenció. Recordem l’obligatorietat de sol·licitar nova contrasenya d’accés a Web Família en l’apartat del formulari referit a aquest punt. Tant si ja disposeu de contrasenya com si no, és obligatori sol·licitar una nova contrasenya.

Informació de les optatives. Cliqueu ací

Video tutorial matrícula online

4) QUINA DOCUMENTANCIÓ HE D’APORTAR ?

Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu en format pdf o foto feta des del mòbil. Grandaria d’1 MB. Web per reduir pes https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf

 1.  Còpia format PDF o fotografia de DNI, NIE i passaport de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare o tutor/a legal)
 2.  Còpia format PDF o fotografia de SIP de l’alumne/a.
 3.  Còpia format o fotografia del llibre de família: fotocòpia de tots els membres. (tot l’alumnat ha d’aportar aquest document, tant siga família ordinària com nombrosa o especial).
 4.  Còpia format PDF o fotografia del certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica)
 5. Còpia format PDF o fotografia del certificat acreditatiu de discapacitat (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).
 6. Còpia format PDF o fotografia  de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni).
 7. Còpia del pagament de la quota de l’AMPA pagament de la quota de soci (30 euros) al compte ES95 2038 6527 24 6000000416 per transferència o ingrés. Cal indicar concepte, nom i cognoms del pare i/o mare. ( Si vol pertanyer a l’AMPA). Omplir el formulari
 8. Còpia del certificat de salut. Document sanitari gratuït a emplenar pel metge de capçalera. En cas de malatia omplir l’historial.
 9. Acreditació de domicili: Rebut de llum o aigua del domicili de residencia habitual (en cas de no coincidir l’adreça del rebut amb la del DNI de mare/pare o tutors legals caldrà aportar certificat d’empadronament). Per a domicili laboral caldrà aportar certificat de l’empresa.
 10. Altres informacions:
   

  ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUCACIÓ FÍSICA

  En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat , cal presentar sol·licitud i documentació en la secretaria del centre
   

   

  EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ

  Els 15 primers dies a partir de l’inici del curs, podeu demanar la sol·licitud en la secretaria del centre i donar-la acompanyada de la següent documentació:

  –  Residència temporal en la Comunitat Valenciana. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

  –  Incorporació tardana al sistema educatiu valencià. L’alumnat que no haja cursat estudis de valencià amb anterioritat. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

  CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES Del 1 al 31 d’octubre caldrà presentar la sol·licitud i documentació a secretaria

   

  Si teniu alguna dificultat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem a la vostra disposició.

   

  Telèfon: 961205945 (contactar amb Administració) / e-mail: secretariaieslluisvives@gmail.com

   

  Una cordial salutació

GUIA MATRÍCULA ONLINE EXCLUSIVA PER A L’ ALUMNAT D’ESO DE L’ IES LLUÍS VIVES 2021-2022 ESO

GUIA FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ONLINE (CURS 2021-2022)  

PER A L’ALUMNAT DE L’IES LLUÍS VIVES

 

ESO (EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA)

 1.  QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE ?

La matrícula ONLINE és exclusiva per a l’alumnat que està cursant 1r, 2n i 3r d’ESO durant el curs 2020-2021 a l’IES Lluís Vives i desitge matricular-se en el centre el curs 2021-2022.

 

 2. QUAN M’HE DE MATRICULAR ONLINE ? CALENDARI:

GRUPS DES DE FINS A ASSIGNACIÓ TELEFÒNICA
2n ESO  (Alumnes 1r ESO) 07/06/2021 08/06/2021 CITA PRÈVIA ASSIGNADA 08/06/2021
3r ESO  (Alumnes 2n ESO) 09/06/2021 10/06/2021 CITA PRÈVIA ASSIGNADA 10/06/2021
4t ESO  (Alumnes 3r ESO) 10/06/2021 11/06/2021 CITA PRÈVIA ASSIGNADA 11/06/2021

3)COM M’HE DE MATRICULAR? PROCEDIMENT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ONLINE

Cal emplenar el formulari de matrícula ONLINE . Se us donarà la contrasenya per poder realitzar la matrícula a través dels tutors/es. Per a accedir al formulari cliqueu ací:

2n ESO ( Alumnes 1r ESO)

3r ESO ( Alumnes 2n ESO)

4t ESO ( Alunmes 3r ESO)

Atenció. Recordem l’obligatorietat de sol·licitar nova contrasenya d’accés a Web Família en l’apartat del formulari referit a aquest punt. Tant si ja disposeu de contrasenya com si no, és obligatori sol·licitar una nova contrasenya.

Informació de les optatives. Cliqueu ací

Vídeo tutorial matrícula online

4) QUINA DOCUMENTANCIÓ HE D’APORTAR ?

Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu en format pdf o foto feta des del mòbil. Web per a comprimir arxius: https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf

 1.  Còpia format pdf o fotografia de DNI, NIE i passaport de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare, tutor/a legal)
 2.  Còpia format pdf o fotografia de SIP de l’alumne/a.
 3.  Còpia format o fotografia del llibre de família: fotocòpia de tots els membres (tot l’alumnat ha d’aportar aquest document, tant siga família ordinària com nombrosa o especial).
 4.  Còpia format pdf o fotografia del justificant de pagament de l’assegurança escolar: 1,12 € (Tot l’alumnat de 3r i 4t d’ESO ). L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no ha de pagar l’assegurança escolar. S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES45 2038 6171 7464 0000 0143 de BANKIA.És obligatori indicar les següents dades:
  • concepte de pagament: nom, cognoms i curs de l’alumne/a.
  • destinatari del pagament: IES Lluís Vives
 5.  Còpia format pdf o fotografia del certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica)
 6. Còpia format pdf o fotografia del certificat acreditatiu de discapacitat (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).
 7. Còpia format pdf o fotografia  de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni).
 8. Còpia del pagament de la quota de l’AMPA pagament de la quota de soci (30 euros) al compte ES732038 6172136000590140 per transferència o ingrés. Cal indicar concepte, nom i cognoms del pare i/o mare. ( Si vol pertànyer a l’AMPA). Cal omplir el següent “formulari”

Altres informacions:

 

 

ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUCACIÓ FÍSICA

En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat , cal presentar sol·licitud i documentació en la secretaria del centre
 

 

EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ

Els 15 primers dies a partir de l’inici del curs, podeu demanar la sol·licitud en la secretaria del centre i donar-la acompanyada de la següent documentació:

–  Residència temporal en la Comunitat Valenciana. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

–  Incorporació tardana al sistema educatiu valencià. L’alumnat que no haja cursat estudis de valencià amb anterioritat. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES Del 1 al 31 d’octubre caldrà presentar la sol·licitud i documentació a secretaria

 

Si teniu alguna dificultat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem a la vostra disposició.

 

Telèfon: 961205945 (contactar amb Administració) / e-mail: secretariaieslluisvives@gmail.com

 

Una cordial salutació

GUIA MATRÍCULA ONLINE EXCLUSIVA PER A L’ ALUMNAT DE BATXILLERAT DE L’ IES LLUÍS VIVES

GUIA FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ONLINE (CURS 2021-2022)  

PER A L’ALUMNAT DE L’IES LLUÍS VIVES

BATXILLERAT

 1.  QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE ?

La matrícula ONLINE és exclusiva per a l’alumnat que està cursant 1r de batxillerat  durant el curs 2020-2021 a l’IES Lluís Vives i desitge matricular-se en el centre el curs 2021-2022.

A l’alumnat que vaja a repetir segon de batxillerat se li donarà data per fer la matrícula després de l’avaluació extraordinària.

 

 2. QUAN M’HE DE MATRICULAR ONLINE ? CALENDARI:

GRUPS DES DE FINS A ASSIGNACIÓ TELEFÓNICA
2n BATXILLER DIÜRN (alumnes de 1r batxiller) 01/06/2021 05/06/2021 CITA PRÈVIA ASSIGNADA 02/06/2021
2n BATXILLER VESPERTÍ/NOCTURN (alumnes de 1r batxiller) 03/06/2021 05/06/2021 CITA PRÈVIA ASSIGNADA 04/06/2021

3) COM M’HE DE MATRICULAR? PROCEDIMENT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ONLINE

Cal emplenar el formulari de matrícula ONLINE . Se us donarà enllaç i contrasenya per poder realitzar la matrícula a través dels tutors/es. Per a accedir al formulari cliqueu  aci:

” Batxillerat diürn “

“Batxillerat vesperti/nocturn”

Atenció. Recordem l’obligatorietat de sol·licitar nova contrasenya d’accés a Web Família en l’apartat del formulari referit a aquest punt. Tant si ja disposeu de contrasenya com si no, és obligatori sol·licitar una nova contrasenya.

Informació de les optatives. Cliqueu ací

Vídeo tutorial matrícula online

4) QUINA DOCUMENTANCIÓ HE D’APORTAR ?

Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu en format pdf preferentment o foto feta des del mòbil.

 1.  Còpia format pdf o fotografia de DNI o NIE i passaport per les dues cares de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare, tutor/a legal)
 2.  Còpia format pdf o fotografia de SIP de l’alumne/a.
 3.  Còpia format pdf o fotografia del llibre de família: fotocòpia de tots els membres) (tot l’alumnat ha d’aportar aquest document, tant siga família ordinària com nombrosa o especial).
 4.  Còpia format pdf o fotografia del justificant de pagament de l’assegurança escolar: 1,12 € (Tot l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat ). S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES45 2038 6171 7464 0000 0143 de BANKIA /CaixaBank. És obligatori indicar les següents dades:
  1. Concepte de pagament: nom, cognoms i curs de l’alumne/a.
  2. destinatari del pagament: IES Lluís Vives.
 5. Còpia format pdf o fotografia de justificant de pagament de les taxes administratives: Model 046. Renovació targeta d’identitat. Ordinària 2,22 euros. Família nombrosa/general 1,11 euros. família nombrosa especial 0,00 euros. Accediu i empleneu el formulari del model 046. Una vegada emplenat haureu de clicar en la pestanya “acceptar” i descarregar-vos obligatòriament el formulari per a fer efectiu el pagament en l’entitat bancària o opcionalment efectuar el pagament online. Cliqueu “aci”.
 6. Còpia format pdf o fotografia del certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica)
 7. Còpia format pdf o fotografia del certificat acreditatiu de discapacitat (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).
 8. Còpia format pdf o fotografia  de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni).
 9. Còpia format pdf o fotografia de l’Acreditació esportista d’èlit i d’alta rendiment (només alumnat esportista d’èlit menors de 18 anys que es matricula en batxillerat nocturn). Acreditació:
Esportistes d’alt nivell Documentació que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el BOE
Esportistes d’èlit o personal tècnic, entrenador , arbitaral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana Documentació que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el DOGV
Esportistes d’alta rendiment De fora de la comunitat valenciana Certificat del Consell Superior d’Esport durant el curs acadèmic
Dins de la Comunitat valenciana Certificat de la D.G. d’Esport durant el curs acadèmic

10. Còpia format pdf o fotografia contracte laboral ( només alumnat menor de 18 anys que treballa i es matrícula en batxillerat nocturn).

11. Còpia del pagament de la quota de l’AMPA pagament de la quota de soci (30 euros) al compte  ES732038 6172136000590140 per transferència o ingrés. Cal indicar concepte, nom i cognoms del pare i/o mare. ( Si vol pertanyer a l’AMPA). Cal omplir i adjuntar el següent “formulari”

 

5. ALTRES INFORMACIONS. A partir de setembre caldrà presentar la següent documentació si es donen els següents supòsits.

 ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUCACIÓ FÍSICA En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat , cal presentar sol·licitud i documentació en la secretaria del centre
EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ Els 15 primers dies a partir de l’inici del curs, podeu demanar la sol·licitud en la secretaria del centre i donar-la acompanyada de la següent documentació:

–   Residència temporal en la Comunitat Valenciana. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

–   Incorporació tardana al sistema educatiu valencià. L’alumnat que no haja cursat estudis de valencià amb anterioritat. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES Del 1 al 31 d’octubre caldrà presentar la sol·licitud i documentació a secretaria

 

Si teniu alguna dificultat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem a la vostra disposició.

 

Telèfon: 961205945 (contactar amb Administració) / e-mail: secretariaieslluisvives@gmail.com

 

Rebeu una salutació ben cordial.

CALENDARI FINAL DE CURS. INFORMACIÓ ALUMNES I FAMÍLIES

CALENDARI FINAL DE CURS. INFORMACIÓ ALUMNES I FAMÍLIES

 

 

ESO
DIA ACTIVITAT
14-15-16 de juny Avaluacions finals
18 de juny Publicació notes de 4rt a la webfamília
21 de juny Lliurament de notes per part dels tutors (en 4rt sols als alumnes del torn corresponent)
22 de juny Lliurament de notes al torn de 4rt corresponent
21-22-23 de juny Atenció per a possibles revisions i reclamacions
22 de juny Lliurament d´orles 4t ESO i premis concursos
23 de juny FINAL DE CURS
25 de juny Exàmens  extraordinaris de pendents de cursos anteriors (consultar horari a la web)
28 de juny Avaluació extraordinària pendents i publicació de notes
28-29 juny Atenció per a possibles revisions i reclamacions pendents
30 juny i 1 juliol Exàmens extraordinaris (consultar horari a la web)
2 de juliol Avaluació extraordinària
5 de juliol Lliurament de butlletins i atenció possibles revisions i reclamacions extraordinària de 10:00 a 12:00 h.
6-7 juliol Atenció possibles revisions i reclamacions extraordinària de 10:00 a 12:00 h.
9 juliol Recollida  dels llibres per al banc de llibres (consultar horari a la web)

 

 

 

1r BATXILLERAT
DÍA ACTIVITAT
14-15-16 de juny Avaluacions finals
18 de juny Publicació notes a webfamília
21 de juny Lliurament de butlletins de notes al torn corresponent
22 de juny Lliurament de butlletins de notes al torn corresponent
21-22-23  de juny Atenció a possibles revisions i reclamacions
23 de juny FINAL DE CURS
30 juny i 1 juliol Exàmens extraordinaris (consultar horari a la web)
2 de juliol Avaluació extraordinària
5 de juliol Lliurament de butlletins de notes convocatòria extraordinària.

Atenció possibles revisions i reclamacions extraordinària.

Diürn de 10:00 a 12:00 / Vespertí i nocturn de 17:00 a 19:00h

6-7 de juliol Atenció possibles revisions i reclamacions extraordinària.

Diürn de 10:00 a 12:00 / Vespertí i nocturn de 17:00 a 19:00h

 

 

 

2n BATXILLERAT
DIA ACTIVITAT
10 de juny Exàmens assignatures pendents de 1r batxillerat (consultar horari a la web)
11 de juny Avaluació de pendents i publicació de notes
14-15-16 juny Atenció per a possibles revisions i reclamacions en horari d´atenció cap de departaments
15-16 de juny Exàmens extraordinaris (consultar horari a la web)
17 de juny Avaluació extraordinària
18 de juny  Nocturn i vespertí: Lliurament de butlletins extraordinària en despatx cap d´ estudis  ( de 17:00 a 19:30h. )
21 de juny Diürn: Lliurament de butlletins extraordinària
21-22-23 de juny Atenció per a possibles revisions i reclamacions extraordinària

Diürn de 10:00 a 13:00h/ Vespertí i nocturn de 17:00 a 19:00h

6-7-8  juliol Extraordinària PAU

EXÀMENS EXTRAORDINARIS D’ASSIGNATURES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS BATXILLERAT

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

(ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO CON PENDIENTES DE 1º)

Jueves 10 de junio 2021

Castellano I 15:30 h. 101
Mat CS I 15:30 h. 102
Mat I 15:30 h. 102
Latín l 15:30 h. Dept Latín
Cult Audiov I 15:30 h. 101
Hist Mund Cont 15:30 h. 101
Val I 17:00 h. 101
Fund Art I 17:00 h. 101
Filosofía 17:00 h. 101
Física y Química 17:00 h. 102
Bio y Geo 17:00 h. 102
Economía 17:00 h. 101
Griego 17:00 h. Dept Latín
Volumen 17:00 h. Dept Dibujo
Inglés 18:30 h. 101

CALENDARI GLOBALS NOCTURN

Calendario globales 1º BACHILLERATO NOCTURNO

 

MARTES  8 DE JUNIO (EN HORARIO DE CLASE)
19:35 EDUC FÍSICA (B1J) GIM
20:20 EDUC FÍSICA (B1H) GIM

 

MIÉRCOLES 9 DE JUNIO (EN HORARIO DE CLASE)
16:15-17:45 CULT CIENT Aula CN
16:15-17:45 FRANCÉS 2 LENG EXTRANJ Dept Francés
16:15-17:45 VOLUMEN 305
16:15-17:45 RELIGIÓN Dept Rel
16:15-17:45 DIB ART (*) 305

 

SUSPENSIÓN DE CLASES: 10-11 Y 14 DE JUNIO

JUEVES  10 DE JUNIO
15:30-17:00 FILOSOFIA 211
17:00-18:30 ECONOMÍA 201
17:00- 18.30 GRIEGO Depart Latín
17:00-18:30 CULT AUDIOV 301
18:30-20:00 VALENCIANO 211

 

VIERNES 11 DE JUNIO
15:30-17:00 INGLÉS 211
17:00-18:30 FA 301
17:00-18:30 MCS 210
17:00-18:30 LATÍN Depart Latín
18:30-20:00 HMC 211
18:30-20:00 LIT UNIV (troncal) 101

 

LUNES 14 DE JUNIO
16:15-17:45 CASTELLANO 210
17:45-19:15 TIC 1 Aula Inform
17:45-19:15 ALEMÁN Depart Alemán
17:45-19:15 LIT UNIVERSAL (específica) 210
17:45-19:15 DIB ART (**) 305

 

Las clases de Nocturno se suspenden entre el  10 y el  14 de junio, pero las clases oficialmente  acaban el 23

Las clases de 1º F se deben respetar.  Los exámenes de las asignaturas específicas coinciden con el horario de clase. Por eso, aunque estéis realizando los exámenes globales,  debéis atender a los alumnos del vespertino que tengan clase a esa hora.

Calendari exàmens convocatòria extraordinaria

Curs 2020-2021

Descarregueu calendari “aci”

EXÀMENS EXTRAORDINARIS

Alumnes amb assignatures de 2n Batxillerat

Dimarts

15 de juny de 2021

Hora Curs Assignatura Aula
8:00 – 9:30 2n BAT Història d’Espanya 217
9:30 – 11:00 2n BAT Valencià II 202
11:00 – 12:30 2n BAT Llatí II Depart. Llatí
2n BAT Fonaments de l’Art II 301
2n BAT Matemàtiques II 202
2n BAT Matem. Aplic. C.S. II 217
12:30 – 14:00 2n BAT Anglés Primera Llengua Estran. 217
2n BAT Francés Primera Llengua Estran. Depart. Francés
2n BAT Alemany Primera Llengua Estran. Depart. Alemany
16:00 – 17:30 2n BAT Castellà II 201
17:30 – 19:00 2n BAT Dibuix Artístic II 304
2n BAT Hº de la Música i la Dansa 306

Dimecres

16 de juny de 2021

Hora Curs Assignatura Aula
08:00 – 9:30 2n BAT Grec II Departam. Llatí
2n BAT Economia de l’Empresa 217
2n BAT Química 202
2n BAT Cultura Audiovisual II 301
9:30 – 11:00 2n BAT Geografia 217
2n BAT Disseny 301
2n BAT Biologia 202
2n BAT Dibuix Tècnic II 301
11:00 – 12:30 2n BAT Història de la Filosofia 217
12:30 – 14:00 2n BAT Física 202
2n BAT Segona Lleng Estrang Francés Depart. Francés
2n BAT Segona Lleng Estrang Alemany Depart. Alemany
2n BAT Psicologia 217
2n BAT Fonaments d’Admin i Gest 202
2n BAT Informàtica II Informàtica 1
16:30 – 18:00 2n BAT Ciències de la Terra i Medi Amb 111
2n BAT Arts Escèniques 213
18:00 – 19:30 2n BAT Història de l’Art 211
2n BAT Imatge i So 212

Assignatures optatives ESO i batxillerat

 Optatives


Tecnologia

3 ESO

4 ESO

1 BATXILLERAT TECNOLOGIA INDUSTRIAL

2 BATXILLERAT TECNOLOGIA INDUSTRIAL

2 BATXILLERAT IMATGE I SO

Anglés

ESO

3 i 4 ESO

Batxillerato

Economia

ESO

Batxillerat

Frances

ESO i Batxillerat

Alemany

ESO I Batxillerat

Valencià

LU I arts escèniques Nocturn

Física i Química

Taller de apronfundiment

Geografia i Història

Resum optatives

Lengua castellana

Resum optatives

Biologia i Geologia

Resum optatives

Dibuix

Resum optatives

Llati I Grec

1r i 2n ESO

3r ESO

4t ESO