CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES ESO

Procediments de convalidació de matèries i/o exempció d’Educació Física

 Música i DansaEsportistes d’elit
Què presente?DOCUMENT ADOCUMENT B
On i quan?En el centre docent abans del 31 d’octubre. La sol·licitud serà segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació

En el centre docent abans del 31 d’octubre .La sol·licitud serà segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació
Documentació acreditativaCertificat acadèmic acreditatiu de la superació de l’assignatura amb la qual se sol·licita realitzar la convalidació

Document que acredite tindre formalitzada la matrícula per a cursar ensenyaments professionals de dansa (3)
Certificat d’ensenyaments elementalsDocument que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el BOE, en la relació d’esportistes d’elit publicada en el DOGV, o certificat del Consell superior d’Esports o de la Direcció General d’Esport que acredite la condició d’esportista d’alt rendiment durant el curs acadèmic a qui es referisca aquest certificat (3)
Certificat de superació de la prova d’accés als ensenyaments professionals
Certificat de matrícula en el cas d’estar cursant l’assignatura, la superació de la qual és necessària per a obtindre la convalidació (1)
Qui reconeix les convalidacions?La Direcció del centre notificarà abans que finalitze el mes de novembre la concessió o denegació al sol·licitant i a la Inspecció Educativa
ReclamacionsEn el termini de 20 dies davant de la Direcció Territorial competent
AvaluacióPendent de convalidació o convalidada (2)Pendent d’exempció (4)
Nota mitjana ESONo computaNo computa
Atenció a l’alumnatLa Direcció d’Estudis dels centres docents establirà els procediments necessaris per a atendre els alumnes durant els períodes lectius d’impartició de les matèries objecte de convalidació o exempció

  (1) Perquè la convalidació es faça efectiva caldrà presentar el certificat acadèmic que acredite la superació de l’assignatura abans de la data en què es realitza l’avaluació final extraordinària.  

(2) En el cas que l’assignatura necessària per a obtindre la convalidació s’estiga cursant en el mateix curs acadèmic que la matèria objecte de convalidació, es considerarà aquesta matèria com a pendent de convalidació i es consignarà amb l’expressió “PTC”.    Una vegada acreditada la superació de l’assignatura necessària per a convalidar la matèria d’Educació Secundària Obligatòria, mitjançant el certificat acadèmic d’aquesta assignatura, a partir d’aquest moment s’indicarà la convalidació consignant l’expressió “CO” en els documents d’avaluació per a la matèria corresponent.   En cas que no es presente el certificat corresponent a la superació de l’assignatura dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa, necessària per a obtindre la convalidació, abans de la data de l’avaluació final extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’omplirà amb la qualificació de no presentat i es consignarà amb l’expressió «NP» en els documents d’avaluació.  

(3) En cas que l’alumne o alumna perda la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment o d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, o que renuncie a la matrícula en els ensenyaments professionals de Dansa abans de la data de la sessió d’avaluació final ordinària, podrà sol·licitar ser avaluat des d’aquest moment en la matèria d’Educació Física. Aquesta circumstància es reflectirà per mitjà de la diligència corresponent en els diferents documents d’avaluació.  

(4) En quant a l’exempció de la matèria d’Educació Física, en els documents d’avaluació es procedirà a considerar la matèria com a pendent d’exempció al llarg del curs i es consignarà com a «PTE». Perquè l’exempció es faça efectiva s’haurà de presentar el certificat d’haver mantingut la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment, o d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana abans de la data en què es realitze l’avaluació final extraordinària. Una vegada acreditat el manteniment d’aquesta condició, les exempcions es consignaran com a «ET». Si no s’acredita, l’esmentada matèria es considerarà no superada.

RECORDATORI PAGAMENTS PENDENTS ASSEGURANÇA ESCOLAR I TAXES ADMINISTRATIVES DE BATXILLERAT

Recordem que si encara no heu fet els pagaments prescriptius d’assegurança escolar i taxes administratives de batxillerat heu de procedir a fer els pagaments el més aviat possible – a ser possible abans del 7 d’octubre de 2022 – i enviar els justificants acredidatius al següent correu: 46012872.secretaria@edu.gva.es

 1. Justificant de l’ingrés de l’assegurança escolar.

L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat – menor de 28 anys – realitzarà un ingrés per import exacte de 1,12 € en concepte d’assegurança escolar al compte bancari del centre: ES58 2100 7737 8913 0444 3398.

És obligatori indicar en l’apartat de concepte de pagament: nom, cognoms i curs en el que es matricula l’alumne/a.

 • Justificants del pagament bancari de les taxes de batxillerat (model 046).

L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat pagarà les taxes administratives accedint al model 046.

L’alumnat de 1r de batxillerat farà dos pagaments: un pagament en concepte de targeta d’identitat i un segon pagament en concepte d’expedició de l’historial acadèmic.

L’alumnat de 2n de batxillerat farà un únic pagament en concepte de targeta d’identitat.

MOLT IMPORTANT: les taxes no es paguen al compte del centre!!!!!

(*Si algú ha pagat equivocadament les taxes al compte del centre cal que torne a fer el pagament del model 046 adequat i envie al correu indicat la justificació acreditativa. Si vol sol·licitar la devolució del pagament indegut efectuat al compte del centre cal que emplene en secretaria una sol·licitud formal indicant el seu número de compte).

1r BATXILLERTargeta d’identitat  Expedició historial acadèmic2n BATXILLERRenov. targeta d’estudiants
Ordinària2,04 €3,85  €Ordinària2,04 €
* Familia Nombrosa/ Monoparental General1,02 €1,93 €* Familia Nombrosa/ Monoparental General1,02€
** Familia Nombrosa/ Monoparental Especial0 €0 €** Familia Nombrosa/ Monoparental Especial0 €
* Família nombrosa general, família monoparental general o discapacitat del 33% paguen el 50% de la taxa administrativa.
** Família nombrosa especial, família monoparental especial, víctimes de terrorismes i de violència masclista contra les dones: no paguen taxa.
En ambdós casos cal presentar documentació que acredite aquesta situació.  
FORMEA D’ACCEDIR MODEL 046: El model 046 es podrà descarregar en l’enllaç http://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN   S’adjuntarà justitificant del pagament  

Podeu baixar-vos el text complet RECORDATORI PAGAMENTS PENDENTS ASSEGURANÇA ESCOLAR I TAXES ADMINISTRATIVES DE BATXILLERAT.

REUNIONS AMB FAMILIES  GRUPS ESO: 27 i 28 de Setembre

REUNIONS AMB FAMILIES  GRUPS ESO: 27 i 28 de Setembre
27-09-22          18:00 hores1r AMª Carmen San ValeroAula: 102
28-09-22 18.00 hores1r BAna BellverAula 103
27-09-22          18:30 hores1r C     Susana MerineroAula:  107
27-09-22         18:00 hores1r D     Emilia MollàAula:  108
27-09-22         18:00 hores2nA     Laura VilarAula:  105
27-09-22         18:00 hores2n B     Lorena LlanesAula:  203
27-09-22         19:30 hores2n C    Manuel ColladoAula:  204
27-09-22         18:00 hores2n D    Ángela VentoAula:  206
28-09-22 18.00 hores3rACristina PiñeroAula: 101
28-09-22 18:00 hores3r CMªJose NavarroAula: 216
27-09-22         18:00 hores3r B    Estrella MoraAula:  106
28-09-22 18.00 hores3r PDCMila BerlangaAula: 106
28-09-22 18.00 hores4t ABelén BlancoAula: 102
27-09-22         18:00 hores4t B   Carmen SebastiàAula:  216
28-09-22 18.00 hores4t CRosa BornayAula: 208
27-09-22         18:00 hores4t D PR4José Antonio ParienteAula:  109

REUNIÓ INICIAL AMB LES FAMILIES BATXILLERAT

1r BATXILLERAT

GRUPDIATUTOR-AHORAAULA
1r A27Jesús Orts18:00211
1r B27Ángeles Vilata18:00207
1r C27Manuel Inhiesto18:00209
1r D29Mª José Mestre18:00102
1r E29Rosa Mª Más18:00101
1r P27Vicent Meseguer18:00101

2n BATXILLERAT

GRUPDIATUTOR-AHORAAULA
2n A28Reme Serrat18:00211
2n B28Pep Aguado18:00106
2n C28Catalina Luque18:00108
2n D28Elisa Álvarez18:00206
2n E28Ana Mª Rivera18:00207
2n P28Peligros Belchí18:00209

Activitat extraescolar

ESC0LTA ALS ADOLESCENTS, PER A UN DESENVOLUPAMENT PERSONAL, AUTOCONEIXEMENT, I ACOMPANYAMENT EN MOMENTS DE DIFICULTAT, AMB UNA MIRADA DES DE L’ARTTERÀPIA, A TRAVES DE TALLERS DE PROCÉS CREATIU

No es necessari saber pintar ni dibuixar.

Proper dijous, 29 de setembre, a les 19h.00, es farà la presentació de l’ activitat, i una xarrada sobre Els malestars de l’adolescència en temps incerts.

Es donarà informació per a la inscripció.
També pots informar-te enviant un correu a beatriucod@gmail.com o trucant al telèfon 670 900 901o amb un formulari a la web https://arteterapiavalencia.es/

La duració del curso es tots els dimecres per la vesprada de 17-19,30h, des del 5 d’octubre al 25 de gener.

El preu és de 110 euros per participant, els quatre mesos, amb tots els materials inclosos. El grup ha de ser un mínim de 10 participants per poder treballar amb dinàmiques grupals.

Fem, entre totes i tots, que els nostres fills creixen bé.

HORARIS GRUPS 2022-2023

HORARIS GRUPS DIÜRN

2n Batxillerat

1r Batxillerat

4t ESO

3r ESO

2n ESO

1r ESO

HORARIS GRUPS NOCTURN

NOTA INFORMATIVA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


Benvolgudes famílies,

Us informem que el centre oferta les següents extraescolars esportives per a aquest curs 22/23.

 • Bàsquet
 • Handbol
 • Futbol
 • Voleibol

Trobareu més informació de les activitats en la web del centre. Per a inscriure-vos cal fer-ho a través del següent enllaç:
https://orbitaeducativa.es/alta-actividad-extraescolar-ies-lluis-vives/

IMPORTANT!! EL TERMINI PER A INSCRIURE-VOS FINALITZA EL 26 DE SETEMBRE DEL 2022.

Apunta’t!!


NOTA INFORMATIVA| EXTRAESCOLARES

Estimadas familias,

Os informamos que el centro lanza las siguientes extraescolares deportivas para este curso 22/23.

 • Basket
 • Balonmano
 • Fútbol
 • Vóley

Encontrareis más información de las actividades en la web del centro y para inscribirse hay que hacerlo a través del siguiente enlace:

https://orbitaeducativa.es/alta-actividad-extraescolar-ies-lluis-vives/

¡¡IMPORTANTE!! EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE FINALIZA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

¡¡Te apuntas!!

NOTA INFORMATIVA D’EXTRAESCOLARS | Dansa i Teatre

Vine a informar-te de la nova proposta de l’IES Lluís Vives d’extraescolars de teatre, dansa urbana i contemporània per a tots els cursos.

Dimecres que ve, 21 de setembre, a les 14.00 en la sala d’actes del centre, es farà la presentació de les activitats i es donarà informació per a la inscripció.
També pots informar-te enviant un email a danzateatrolluisvives@gmail.com

El preu serà de 19 € al mes per activitat.

T’esperem!!

NOTA INFORMATIVA EXTRAESCOLARES | Danza yTeatro

Ven a informarte de la nueva propuesta del IES Lluís vives de extraescolares de teatro, danza urbana y contemporáneo para todos los cursos.

El próximo miércoles 21 de septiembre a las 14:00 en el salón de actos del centro, se hará la presentación de las actividades y se dará información para la inscripción.

también puedes informarte mandando un email a danzateatrolluisvives@gmail.com

El precio será de 19 € al mes por actividad.

¡¡Te esperamos!!

TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI / TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO

Benvolgudes famílies,
vos informem que estem organitzant des de l’AMPA un TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI per als alumnes. A continuació teniu tota la informació.
INSCRIPCIÓ
Places limitades. Termini d’inscripció: fins al 22 de setembre.
Formulari d’inscripció: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
Inscripció gratuïta per a socis de l’AMPA del IES Lluís Vives.
20 euros no socis de l’AMPA.
Organitza: AMPA IES Lluís Vives.

DIRIGIT A:

 • Estudiants que vullguen analitzar i reflexionar al voltant dels seus mètodes actuals d’estudi per a conèixer els seus punts forts i dificultats.
 • Estudiants que tinguen dificultats per a estudiar i memoritzar.
 • Estudiants que vullguen conèixer altres estratègies per a estudiar.
 • Estudiants que vullguen conèixer tècniques de reducció d’estrès a l’estudi, en concret als exàmens.
  OBJECTIU:
 • Conèixer les potencialitats i dificultats personals que presente l’alumnat en el procés d’estudi.
 • Conèixer formes d’optimització del temps i esforç dedicat a l’estudi.
 • Proporcionar una sèrie de recursos i estratègies per a facilitar l’estudi.
 • Practicar l’elaboració de resums personals i tècniques de memorització.
 • Conèixer tècniques de reducció de l’estrès.

DESENVOLUPAMENT:
Duració: 4 sessions d’una hora.
Horari:

 • Taller ESO: dimarts, 1er i 2n ESO, de 16 a 17 h i 3r i 4r ESO, de 17 a 18 h. Dies 27 setembre, 4, 11 i 18 d’octubre.
 • Taller Batxiller: dimecres. Grup vespertí, de 15 a 16 h. Grup de matí, de 16 a 17 h. Dies 28 setembre, 5, 19 i 26 octubre.
  Lloc: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Grups: màxim 15 estudiants.
  CONTINGUTS:
  Taller per a l’ESO
  1ª Sessió: Coneixement de capacitats pròpies i dificultats personals.
  Anàlisi i reflexió al voltant del mètode d’estudi personal.
  2ª Sessió: Recomanacions: lloc d’estudi, hàbits i organització del temps.
  Tècniques d’estudi 1ª part. Pràctiques d’elaboració de resums.
  3ª Sessió: Tècniques d’estudi 2ª part. Pràctiques de tècniques de memorització.
  4ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès.
  Taller per a Batxiller
  1ª Sessió: Repas del mètode d’estudi individual.
  Recomanacions: lloc d’estudi, hàbits i organització del temps.
  2ª Sessió: Tècniques d’estudi i memorització.
  3ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès I
  4ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès II INSCRIPCIÓ
  Places limitades. Termini d’inscripció: fins al 22 de setembre.
  Formulari d’inscripció: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
  Inscripció gratuïta per a socis de l’AMPA del IES Lluís Vives.
  20 euros no socis de l’AMPA.
  Organitza: AMPA IES Lluís Vives.

Atentament,
Junta Directiva de l’AMPA IES Lluís Vives


Estimadas familias,
Os informamos que estamos organizando desde el AMPA un TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO para los alumnos. A continuación, tenéis toda la información.
INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas. Plazo de inscripción: hasta el 22 de septiembre.
Formulario de inscripción: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
Inscripción gratuita para socios del AMPA del IES Lluís Vives.
20 euros no socios del AMPA.
Organiza: AMPA IES Lluís Vives.
DIRIGIDO A:

 • Estudiantes que deseen analizar y reflexionar acerca de sus métodos actuales de estudio para conocer sus fortalezas y dificultades.
 • Estudiantes que tengan dificultades para estudiar y memorizar.
 • Estudiantes que deseen conocer otras herramientas para estudiar.
 • Estudiantes que deseen conocer técnicas de reducción de estrés durante el estudio y concretamente en los exámenes
  OBJETIVO:
 • Conocer las potencialidades y dificultades personales que presente el alumnado en cada secuencia de estudio.
 • Conocer formas de optimización del tiempo y esfuerzo dedicado al estudio.
 • Proporcionar una serie de recursos y herramientas para facilitar el estudio.
 • Practicar la elaboración de resúmenes personales y técnicas de memorización.
 • Conocer técnicas de reducción del estrés.

DESARROLLO
Duración: 4 sesiones de una hora.
Horario

 • Taller ESO: martes, 1º y 2º ESO, de 16 a 17 h. y 3º y 4º ESO, de 17 a 18 h.
 • Taller Bachiller: miércoles. Grupo vespertino, de 15 a 16 h. Grupo de mañana, de 16 a 17 h. Lugar: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Lugar: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Grupos: máximo 15 estudiantes.
  CONTENIDOS
  Taller para la ESO
  1a Sesión: Conocimiento de las capacidades propias, limitaciones y/o dificultades personales en los métodos de estudio utilizados.
  2a Sesión: Recomendaciones sobre el lugar de estudio, hábitos y organización del tiempo. Técnicas de estudio y memorización (1a parte). Prácticas de elaboración de resúmenes.
  3a Sesión: Técnicas de estudio y memorización (2a parte). Prácticas de técnicas de memorización.
  4a Sesión: Técnicas de reducción del estrés.

Taller para Bachiller
1ª Sesión: Repaso del método de estudio individual.
Recomendaciones: lugar de estudio, hábitos y organización del tiempo.
2ª Sesión: Técnicas de estudio y memorización.
3ª Sesión: Técnicas de reducción de estrés I
4ª Sesión: Técnicas de reducción de estrés II

Benvolgudes famílies,
Informar-vos que estem organitzant des de l’AMPA un TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI per als alumnes. A continuació teniu tota la informació.
INSCRIPCIÓ
Places limitades. Termini d’inscripció: fins al 22 de setembre.
Formulari d’inscripció: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
Inscripció gratuïta per a socis de l’AMPA del IES Lluís Vives.
20 euros no socis de l’AMPA.
Organitza: AMPA IES Lluís Vives.

DIRIGIT A:

 • Estudiants que vullguen analitzar i reflexionar al voltant dels seus mètodes actuals d’estudi per a conèixer els seus punts forts i dificultats.
 • Estudiants que tinguen dificultats per a estudiar i memoritzar.
 • Estudiants que vullguen conèixer altres estratègies per a estudiar.
 • Estudiants que vullguen conèixer tècniques de reducció d’estrès a l’estudi, en concret als exàmens.
  OBJECTIU:
 • Conèixer les potencialitats i dificultats personals que presente l’alumnat en el procés d’estudi.
 • Conèixer formes d’optimització del temps i esforç dedicat a l’estudi.
 • Proporcionar una sèrie de recursos i estratègies per a facilitar l’estudi.
 • Practicar l’elaboració de resums personals i tècniques de memorització.
 • Conèixer tècniques de reducció de l’estrès.

DESENVOLUPAMENT:
Duració: 4 sessions d’una hora.
Horari:

 • Taller ESO: dimarts, 1er i 2n ESO, de 16 a 17 h i 3r i 4r ESO, de 17 a 18 h. Dies 27 setembre, 4, 11 i 18 d’octubre.
 • Taller Batxiller: dimecres. Grup vespertí, de 15 a 16 h. Grup de matí, de 16 a 17 h. Dies 28 setembre, 5, 19 i 26 octubre.
  Lloc: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Grups: màxim 15 estudiants.
  CONTINGUTS:
  Taller per a l’ESO
  1ª Sessió: Coneixement de capacitats pròpies i dificultats personals.
  Anàlisi i reflexió al voltant del mètode d’estudi personal.
  2ª Sessió: Recomanacions: lloc d’estudi, hàbits i organització del temps.
  Tècniques d’estudi 1ª part. Pràctiques d’elaboració de resums.
  3ª Sessió: Tècniques d’estudi 2ª part. Pràctiques de tècniques de memorització.
  4ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès.
  Taller per a Batxiller
  1ª Sessió: Repas del mètode d’estudi individual.
  Recomanacions: lloc d’estudi, hàbits i organització del temps.
  2ª Sessió: Tècniques d’estudi i memorització.
  3ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès I
  4ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès II INSCRIPCIÓ
  Places limitades. Termini d’inscripció: fins al 22 de setembre.
  Formulari d’inscripció: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
  Inscripció gratuïta per a socis de l’AMPA del IES Lluís Vives.
  20 euros no socis de l’AMPA.
  Organitza: AMPA IES Lluís Vives.

Atentament,
Junta Directiva de l’AMPA IES Lluís Vives


Estimadas familias,
Informaros que estamos organizando desde el AMPA un TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO para los alumnos. A continuación, tenéis toda la información.
INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas. Plazo de inscripción: hasta el 22 de septiembre.
Formulario de inscripción: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
Inscripción gratuita para socios del AMPA del IES Lluís Vives.
20 euros no socios del AMPA.
Organiza: AMPA IES Lluís Vives.
DIRIGIDO A:

 • Estudiantes que deseen analizar y reflexionar acerca de sus métodos actuales de estudio para conocer sus fortalezas y dificultades.
 • Estudiantes que tengan dificultades para estudiar y memorizar.
 • Estudiantes que deseen conocer otras herramientas para estudiar.
 • Estudiantes que deseen conocer técnicas de reducción de estrés durante el estudio y concretamente en los exámenes
  OBJETIVO:
 • Conocer las potencialidades y dificultades personales que presente el alumnado en cada secuencia de estudio.
 • Conocer formas de optimización del tiempo y esfuerzo dedicado al estudio.
 • Proporcionar una serie de recursos y herramientas para facilitar el estudio.
 • Practicar la elaboración de resúmenes personales y técnicas de memorización.
 • Conocer técnicas de reducción del estrés.

DESARROLLO
Duración: 4 sesiones de una hora.
Horario

 • Taller ESO: martes, 1º y 2º ESO, de 16 a 17 h. y 3º y 4º ESO, de 17 a 18 h.
 • Taller Bachiller: miércoles. Grupo vespertino, de 15 a 16 h. Grupo de mañana, de 16 a 17 h. Lugar: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Lugar: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Grupos: máximo 15 estudiantes.
  CONTENIDOS
  Taller para la ESO
  1a Sesión: Conocimiento de las capacidades propias, limitaciones y/o dificultades personales en los métodos de estudio utilizados.
  2a Sesión: Recomendaciones sobre el lugar de estudio, hábitos y organización del tiempo. Técnicas de estudio y memorización (1a parte). Prácticas de elaboración de resúmenes.
  3a Sesión: Técnicas de estudio y memorización (2a parte). Prácticas de técnicas de memorización.
  4a Sesión: Técnicas de reducción del estrés.

Taller para Bachiller
1ª Sesión: Repaso del método de estudio individual.
Recomendaciones: lugar de estudio, hábitos y organización del tiempo.
2ª Sesión: Técnicas de estudio y memorización.
3ª Sesión: Técnicas de reducción de estrés I
4ª Sesión: Técnicas de reducción de estrés II

Atentamente,
Junta Directiva de la AMPA IES Lluís Vives

1R Premi en Emove 2022.Videoclip

L’ alumnat de primer del ESO del curs 2021-2022 ha estat guardonat amb el primer premi de la secció de videoclips al Festival Emove https://emovefestival.com/bases-del-festival.