7é CONCURS FOTOGRÀFIC LA NATURA A LA CIUTAT

La CAPPEPV – València per la llengua amb la col·laboració d’Escola Valenciana, el Jardí Botànic de la Universitat de València i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, obre la convocatòria del 7é Concurs Fotogràfic la Natura a la Ciutat 2023 entre els centres educatius de la ciutat de València i pedanies.

Amb aquesta iniciativa es pretén que els més joves prenguen consciència i plasmen en imatges la presència de la natura als nostres barris i la necessitat de conservar-la. El concurs s’adreça a l’alumnat de Tercer Cicle de Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i NESE (Necessitats específiques de suport educatiu).

Per inscriure les fotografies, descarregueu les bases del concurs i envieu les vostres fotos a cappepv@fev.org El termini d’inscripció finalitza el 24 de febrer de 2023.

Més informació: https://valenciaperlallengua.org/la-natura-a-la-ciutat/

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

Benvolgudes famílies,

ACCIÓ SOLIDÀRIA IES LLUÍS VIVES.

APORTACIÓ DE FONS INVESTIGACIÓ “CÀNCER SARCOMA D’EWING” A L’HOSPITAL ONCOLÒGIC INFANTIL SANT JOAN DE DÉU.

IN MEMORIAM “MERCÈ AGUILAR CAMARASA” (EXALUMNA DE L’IES LLUÍS VIVES)

Vos comuniquem que el nostre centre ha decidit participar en una campanya de venda de bosses de tela i clauers de LEUCO’S per a recollir fons destinats a avançar en la investigació del càncer conegut com a “Sarcoma d’Ewing”.  Els motius d’aquesta recaptació és donar visibilitat al càncer infantil i recordar la nostra exalumna “Mercé Aguilar Camarasa”, la qual, dissortadament, no va poder superar áquesta malaltia. Tota la recaptació anirà destinada a l’hospital oncològic infantil Sant Joan de Déu.

Lloc de venda: finestra de consergeria des de  l’1 fins al  21 de desembre, de 8.00 a 14.00 hores.

Lloc de venda: pati del claustre, divendres, 2 i 9 de desembre, de 10.36 a 11.00 hores.

Preu de la bossa Leuco’s: 10 euros.

Preu del clauer Leuco’s: 4 euros.

NOVA LLICÈNCIA OFFICE 365 A A3

S’ha actualitzat la llicència d’office d’A1 a A3 la qual cosa suposa que tenim la versió d’escriptori inclosa. Noves funcionalitats que permenten que tots el vostres treballs es guarden en el núvol ( OneDrive). Teniu la llicència per a 5 PC’s.

ERASMUSDAYS

EL centre celebra tres dies sobre els projectes que es duen a terme. Pots veure totes les experiències a l’apartat web següent

ConVives en valors

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES ESO

Procediments de convalidació de matèries i/o exempció d’Educació Física

 Música i DansaEsportistes d’elit
Què presente?DOCUMENT ADOCUMENT B
On i quan?En el centre docent abans del 31 d’octubre. La sol·licitud serà segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació

En el centre docent abans del 31 d’octubre .La sol·licitud serà segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació
Documentació acreditativaCertificat acadèmic acreditatiu de la superació de l’assignatura amb la qual se sol·licita realitzar la convalidació

Document que acredite tindre formalitzada la matrícula per a cursar ensenyaments professionals de dansa (3)
Certificat d’ensenyaments elementalsDocument que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el BOE, en la relació d’esportistes d’elit publicada en el DOGV, o certificat del Consell superior d’Esports o de la Direcció General d’Esport que acredite la condició d’esportista d’alt rendiment durant el curs acadèmic a qui es referisca aquest certificat (3)
Certificat de superació de la prova d’accés als ensenyaments professionals
Certificat de matrícula en el cas d’estar cursant l’assignatura, la superació de la qual és necessària per a obtindre la convalidació (1)
Qui reconeix les convalidacions?La Direcció del centre notificarà abans que finalitze el mes de novembre la concessió o denegació al sol·licitant i a la Inspecció Educativa
ReclamacionsEn el termini de 20 dies davant de la Direcció Territorial competent
AvaluacióPendent de convalidació o convalidada (2)Pendent d’exempció (4)
Nota mitjana ESONo computaNo computa
Atenció a l’alumnatLa Direcció d’Estudis dels centres docents establirà els procediments necessaris per a atendre els alumnes durant els períodes lectius d’impartició de les matèries objecte de convalidació o exempció

  (1) Perquè la convalidació es faça efectiva caldrà presentar el certificat acadèmic que acredite la superació de l’assignatura abans de la data en què es realitza l’avaluació final extraordinària.  

(2) En el cas que l’assignatura necessària per a obtindre la convalidació s’estiga cursant en el mateix curs acadèmic que la matèria objecte de convalidació, es considerarà aquesta matèria com a pendent de convalidació i es consignarà amb l’expressió “PTC”.    Una vegada acreditada la superació de l’assignatura necessària per a convalidar la matèria d’Educació Secundària Obligatòria, mitjançant el certificat acadèmic d’aquesta assignatura, a partir d’aquest moment s’indicarà la convalidació consignant l’expressió “CO” en els documents d’avaluació per a la matèria corresponent.   En cas que no es presente el certificat corresponent a la superació de l’assignatura dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa, necessària per a obtindre la convalidació, abans de la data de l’avaluació final extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’omplirà amb la qualificació de no presentat i es consignarà amb l’expressió «NP» en els documents d’avaluació.  

(3) En cas que l’alumne o alumna perda la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment o d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, o que renuncie a la matrícula en els ensenyaments professionals de Dansa abans de la data de la sessió d’avaluació final ordinària, podrà sol·licitar ser avaluat des d’aquest moment en la matèria d’Educació Física. Aquesta circumstància es reflectirà per mitjà de la diligència corresponent en els diferents documents d’avaluació.  

(4) En quant a l’exempció de la matèria d’Educació Física, en els documents d’avaluació es procedirà a considerar la matèria com a pendent d’exempció al llarg del curs i es consignarà com a «PTE». Perquè l’exempció es faça efectiva s’haurà de presentar el certificat d’haver mantingut la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment, o d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana abans de la data en què es realitze l’avaluació final extraordinària. Una vegada acreditat el manteniment d’aquesta condició, les exempcions es consignaran com a «ET». Si no s’acredita, l’esmentada matèria es considerarà no superada.