INFORMACIONS INICI DE CURS 2020-21

ESTIMADES FAMÍLIES. US INFORMEM QUE PER AL CURS 2020-21:

 • L’ALUMNAT DE PRIMER DE L’ESO VINDRÀ TOTS ELS DIES EL GRUP SENCER.

Hem fet més grups per a poder disminuir la ratio.

 • L’ALUMNAT DE LA RESTA DE GRUPS DE L’ESO I BATXILLERAT (VESPERTÍ, DIÜRN I NOCTURN) VINDRAN AL CENTRE EN DIES ALTERNS

Així queda reduïda la ratio d’alumnat per aula.

 

1ª SETMANA:

 • (la primera meitat del grup) à DILLUNS – DIMECRES – DIVENDRES
 • (la segona part del grup) à DIMARTS – DIJOUS

 

2ª SETMANA:

 • (la segona part del grup) à DILLUNS – DIMECRES – DIVENDRES
 • (la primera meitat del grup) à DIMARTS – DIJOUS

 

AQUESTA DISTRIBUCIÓ ES MANTINDRÀ PER A LA RESTA DE LES SETMANES

 • L’ALUMNAT HA DE MANTINDRE EN TOT MOMENT LES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE PEL COVID-19, QUE ELS EXPLICAREM A LES REUNIONS D’INICI DE CURS (ús de mascaretes, neteja de mans, distància de seguretat al centre –tant amb els companys i professorat, com amb la resta del personal–…)

 

CALENDARI D’INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT:

 

 • DILLUNS 7 DE SETEMBRE|ACOLLIDA ALUMNAT 1r ESO
 • Rebuda per part de l’equip directiu a la sala d’actes.
 • Més tard, l’alumnat pujarà a la seua aula amb el seu tutor/a

 

 • DIMARTS 8 DE SETEMBRE|ACOLLIDA ALUMNAT 1r BATXILLERAT

Matí: DIÜRN     Vesprada: VESPERTÍ I NOCTURN

 • Rebuda per part de l’equip directiu a la sala d’actes.
 • Més tard, l’alumnat pujarà a la seua aula amb el seu tutor/a

 

 • DIMARTS 8 DE SETEMBRE|2n, 3r, 4tESO i 2n BATXILLERAT
 • L’alumnat de 2n,3r,4t ESO  i  2n de Batxillerat s’incorporarà

 amb el seu tutor/a  per rebre la informació necessària per iniciar el curs.

 

Tant la rebuda a la sala d’actes com a les aules es farà en torns que es detallaran els primers dies de setembre, així com l’horari

 

Podeu descarregar-vos el text en format pdf polsant “ací”.

 

LLISTAT DEFINITIU PROCÉS D’ADMISSIÓ

Consulteu ací els llistats d’admesos en el nostre centre i admesos en altres centres:

a) alumnat admés en el nostre centre.

b) alumant admés en altres centres.

 

A) ALUMNAT ADMÉS EN EL NOSTRE CENTRE.

1BAT arts torn ordinari – diürn i vespertí – PEV

1BAT arts torn ordinari PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

1BAT humanitats i ciències socials  torn ordinari PIP

1BAT ciències torn ordinari PEV

1BAT ciències torn ordinari PIP

1BAT arts torn nocturn PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PIP

2BAT arts torn ordinari PEV

2BAT arts torn ordinari PIP

2BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

2BAT ciències torn ordinari PEV

2BAT ciències torn ordinari PIP

 

B) ALUMNAT ADMÉS EN ALTRES CENTRES.

1ESO PEV

1ESO PIP

2ESO PEV

2ESO PIP

3ESO PEV

3ESO PIP

4ESO PEV

4ESO PIP

1BAT arts torn ordinari PEV

1BAT arts torn ordinari PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

1BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PIP

1BAT ciències torn ordinari PEV

1BAT ciències torn ordinari PIP

1BAT arts torn nocturn PEV

1BAT arts torn nocturn PIP

1BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PEV

1BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PIP

1BAT ciències torn nocturn PEV

1BAT ciències torn nocturn PIP

2BAT arts torn ordinari PEV

2BAT arts torn ordinari PIP

2BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PEV

2BAT humanitats i ciències socials torn ordinari PIP

2BAT ciències torn ordinari PEV

2BAT ciències torn ordinari PIP

2BAT arts torn nocturn PEV

2BAT arts torn nocturn PIP

2BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PEV

2BAT humanitats i ciències socials torn nocturn PIP

2BAT ciències torn nocturn PEV

2BAT ciències torn nocturn PIP

RECOLLIDA DE SOBRES DE MATRÍCULA D’ALUMNAT ADMÉS

Recordem que el proper dia 27 de juliol es publicaran les llistes definitives d’alumnat admés al nostre centre.

Preguem a tot l’alumnat admés en el procés d’admissió que acudisca al centre el mateix dia 27 per a recollir el sobre de matrícula. En el sobre s’indicarà dia, hora i tota la documentació requerida per a formalitzar la matriculació de l’alumnat al centre.

 

PAU. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

Vos recordem que el termini de matrícula de les PAU de la convocatòria extraordinària de setembre finaltizarà el proper dia 2 de setembre a les 14:00 hores. Podeu consultar les normes de matrícula en el següent enllaç:

https://www.uv.es/graus/PAU/Normes_matricula_PAU.pdf.

Així mateix podeu consultar el tribunal i lloc que ha correspost a l’IES Lluís Vives en el següent enllaç:

https://www.uv.es/graus/PAU/centres_tribunal_setembre.pdf

 

 

LLISTATS PROVISIONALS

Podeu consultar els llistas provisonals d’alumnat admés en aquesta entrada de la pàgina web.

A espera d’actualitzar el llistat en aquesta entrada, vos informem que podeu consultar els llistats complets d’alumant admés i no admés de tots els nivells educatius en els panells habilitats a l’entrada del centre.

Llistat d’alumnat admés:

1BAT MODALITAT D’ARTS PEV HORARI ORDINARI (TORN DIÜRN I VESPERTÍ)

1BAT MODALITAT D’ARTS PIP HORARI ORDINARI

1BAT MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS PEV HORARI ORDINARI

1BAT MODALITAT D’HUMANITAT I CIÈNCIES SOCIALS PIP HORARI ORDINARI

1BAT MODALITAT DE CIÈNCIES PEV HORARI ORDINARI

1BAT MODALITAT DE CIÈNCIES PIP HORARI ORDINARI

1BAT MODALITAT D’ARTS PIP HORARI NOCTURN

1BAT MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS PIP NOCTURN

1BAT MODALITAT DE CIÈNCIES PIP NOCTURN

2BAT MODALITAT D’ARTS PEV HORARI ORDINARI

2BAT MODALITAT D’ARTS PIP HORARI ORDINARI

2BAT MODALITAT DE CIÈNCIES PEV HORARI ORDINARI

RECORDATORI PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Recordem a l’estudiantat que s’ha presentat a les PAU, que des que es conega el resultat de les proves PAU i fins el dimecres dia 22 de juliol, a les 14 hores, tenen de temps per a fer la preinscripció universitària al curs 2020-2021.

Les instruccions poden consultar-se en

http://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion

i l’aplicació per a fer-la, telemàticament, és

www.preinscripcion.gva.es

 

 

PUBLICACIÓ NOTES PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t ESO, 1r BAT I PENDENTS 2n BAT

PUBLICACIÓ DE LES NOTES DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t ESO, 1r BATXILLERAT I PENDENTS 2n BATXILLERAT

-Publicació de les notes a la Web Família (Itaca): 6 de juliol

-Atenció telemàtica a alumnes i pares o tutors legals: dies 6, 7 i 8 de juliol a través de correus electrònics (o plataformes digitals) dirigits a professors o tutors

-Els dies 6, 7 i 8 de juliol els caps d´estudis atendran possibles reclamacions.

 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS de 4º ESO, 1º BACHILLERATO Y PENDIENTES 2º BACHILLERATO

-Publicación de las notas en Web Familia (Itaca): 6 de julio

-Atención telemática a alumnos, padres y tutores legales: días 6. 7 y 8 de julio a través de correos electrónicos (o plataformas digitales) dirigidos a profesores y tutores

-Los días 6, 7 y 8 de julio los jefes de estudios atenderán posibles reclamaciones.