LLISTAT DEFINITU DE LES PROVES BATXILLERAT MAJORS DE 20 ANYS

ACTA DEFINITIVA DE CONVALIDACIONS A LES PROVES LLIURE DE BATXILLERAT DE MAJOR DE 20 ANYS

Instruccions/instrucciones

rotatedpdf270

Recordatori

Dia 15 d’abril de 2021.

Exercicis 1, 2 i 3.– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants

De 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.

De 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.

De 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.

Dia 16 d’abril de 2021.

Exercicis 4 i 5.– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants

De 16.00 a 18.00 hores: Exercici 4: Filosofia i Història d’Espanya.

De 18.30 a 20.00 hores: Exercici 5

Dia 17 d’abril de 2021. Exercicis 6,7 i 8.

De 9.00 a 09.30 hores: crida de les persones participants.

De 9.30h a 12.30h: exercicis 6 i 7

De 13:00h a 14:30h: exercici 8

 

LLISTAT PROVES BATXILLERAT MAJORS 20 ANYS

Termini de presentació de reclamacions del 10 de març fins al 24 de març de 2021. Cal demanar cita previa.

Instància

actamajor20anys

HORARIS PROVES

Dia 15 d’abril de 2021. Exercicis 1, 2 i 3.
– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
– De 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.
– De 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.
– De 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.
Dia 16 d’abril de 2021. Exercicis 4 i 5.
– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
– De 16.00 a 18.00 hores: exercici 4: Filosofia i Història d’Espanya.
– De 18.30 a 20.00 hores: exercici 5

Dia 17 d’abril de 2021. Exercicis 6,7 i 8.
– De 9.00 a 09.30 hores: crida de les persones participants.
– De 9.30h a 12.30h: exercicis 6 i 7
– De 13:00h a 14:30h: exercici 8

CELEBRACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ . DIA DE LA DONA

Amb ocasió de la celebració del 8M, Dia Internacional de la Dona Treballadora, l'alumnat del centre, tant de la ESO com de batxillerat, ha desenvolupat un projecte d'investigació artística al voltant de les dones que s'han dedicat a l'art des de segles passats i que sovint no apareixen als llibres.
Convidem al professorat del centre a baixar amb el seu alumnat a veure els treballs fets en EPVA a 1r d'ESO amb la técnica del zentangle, així com els cal·ligrames fets a 3r d'ESO a partir dels retrats d'algunes dones artistes. Després es poden veure els cartells que l'alumnat ha fet a l'assignatura de cultura audiovisual amb ocasió del 8M. A continuació tenim els treballs fets en 2n de batxillerat, en l'assignatura de TEGP, a partir d'obres de pintores amb la tècnica de les ceres, per a continuar amb una mostra de collages fets a dibuix artístic a partir de fotocòpies de retrats de dones artistes, els quals van acompanyats d'una cartolina violeta amb una breu ressenya de la vida i obra de l'artista, la qual es pot completar escanejant en els mòbils un codi QR que condueix a un tauler cooperatiu de Padlet on hi ha diferents PPTs sobre aquestes dones artistes. En aquest recorregut es poden trobar també les escultures fetes a l'assignatura de volum, a 1r de batxillerat, sobre les Venus en la prehistòria.
Vos convidem a fer aquest recorregut a través del claustre del nostre institut.

Departament de Dibuix

DIA DE LA DONA I LES XIQUETES EN LA CIÈNCIA.

Hoy es el Dia de la mujer y la niña en la ciencia, y nuestro centro ha realizado actividades con alumnos de diferentes niveles dentro del marco de nuestro proyecto Erasmus+”Mujeres y niñas en la ciencia,! por supuesto!”
Este curso a causa de la pandemia no es posible hacer movilidades con nuestros alumnos , pero seguimos trabajando y haciendo difusión para que las futuras científicas sepan quienes lucharon por hacerse un hueco en este ámbito.

CONVOCATÒRIA PROVES LLIURES TÍTOL DE BATXILLERAT

Batxillerat: ‼ Convocades les proves d’obtenció directa del títol de graduat en Batxillerat per a persones majors de 20 anys.

📆 La convocatòria d’aquesta prova serà els dies 15, 16 i 17 d’abril de 2021 i es podran inscriure les persones que durant l’any 2021 complisquen, com a mínim, 20 anys.

📝 La sol·licitud d’inscripció es podra realitzar tant de manera telemàtica com de manera presencial del dia 18 de gener a l’1 de febrer, ambdós inclosos.

Documentació per emplenar a: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16176

Inscripció via telemàtica a: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

Inscripció via presencial  a :

Registre de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant
Carrer Carratalà, 47
03007 Alacant
– Registre de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de Castelló
Avinguda de la Mar, 23
12003 Castelló de la Plana

– Registre de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de València

Carrer Gregorio Gea, 14
46009 València

ℹ Tota la informació a la resolució al DOGV: http://ow.ly/ygn430rrCZh

HORARIS PROVES

Dia 15 d’abril de 2021. Exercicis 1, 2 i 3.
– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
– De 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.
– De 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.
– De 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.
Dia 16 d’abril de 2021. Exercicis 4 i 5.
– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
– De 16.00 a 18.00 hores: exercici 4: Filosofia i Història d’Espanya.
– De 18.30 a 20.00 hores: exercici 5

Dia 17 d’abril de 2021. Exercicis 6,7 i 8.
– De 9.00 a 09.30 hores: crida de les persones participants.
– De 9.30h a 12.30h: exercicis 6 i 7
– De 13:00h a 14:30h: exercici 8