LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT IES LLUÍS VIVES CURS 2022-2023

Consulteu la relació de llibres per nivell educatiu:


ESO: 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO.

BAT: 1r BAT ARTÍSTIC / CIENTÍFIC / HUMANÍSTIC i 2n BAT ARTÍSTIC / CIENTÍFIC / HUMANÍSTIC.


IMPORTANT: Observeu en la columna “Banc de Llibres” dels llistats d’ESO si el llibre està inclós en el Banc de Llibres.