LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT IES LLUÍS VIVES CURS 2023-2024

Llistat actualitzat a data 27 de juliol de 2023

S’ha modificat l’ISBN d’algun llibre de 1r ESO. Es recomana revisar les dades si ja s’ha adquirit algún llibre.

Consulteu la relació de llibres per nivell educatiu prement el llistat de documents enllaçats en la part inferior d’aquesta entrada:

ESO: 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 3r ESO PDC, 4t ESO, 4t ESO PDC.

1r i 2n BATXILLERAT TORN DIÜRN: BATXILLERAT D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY; BATXILLERAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES; BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA; BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS; BATXILLERAT GENERAL.

1r i 2n BATXILLERAT TORN ORDINARI GRUP D’ARTS PLÀSTIQUES IMATGE I DISSENY HORARI VESPERTÍ.

1r i 2n BATXILLERAT TORN NOCTURN: BATXILLERAT D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY; BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA; BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS.


IMPORTANT: Observeu en la columna “Banc de Llibres” si el llibre està inclós en el Banc de Llibres.

LLIBRES 1r ESO

LLIBRES 2n ESO

LLIBRES 3r ESO

LLIBRES 3r ESO PDC

LLIBRES 4t ESO

LLIBRES 4t ESO PDC

LLIBRES TORN DIÜRN 1r BATXILLERAT D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

LLIBRES TORN DIÜRN 1r BATXILLERAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

LLIBRES TORN DIÜRN 1r BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

LLIBRES TORN DIÜRN 1r BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

LLIBRES TORN DIÜRN 1r BATXILLERAT GENERAL

LLIBRES TORN DIÜRN 2n BATXILLERAT D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

LLIBRES TORN DIÜRN 2n BAXILLERAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

LLIBRES TORN DIÜRN 2n BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

LLIBRES TORN DIÜRN 2n BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

LLIBRE TORN ORDINARI GRUP 1r BATXILLERAT D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY HORARI VESPERTÍ

LLIBRE TORN ORDINARI GRUP 2n BATXILLERAT D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY HORARI VESPERTÍ

LLIBRES TORN NOCTURN 1r BATXILLERAT D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

LLIBRES TORN NOCTURN 1r BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

LLIBRES TORN NOCTURN 1r BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

LLIBRES TORN NOCTURN 2n BATXILLERAT D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

LLIBRES TORN NOCTURN 2n BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

LLIBRES TORN NOCTURN 2n BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS