Equip directiu 2021-25

  • Director: Sergi Sanchis Salvador
  • Sotsdirectora i Cap d’Extraescolars: Victoria Collado Curiel
  • Secretari: Enric Xavier Chinesta Rosell
  • Sotscretàri: Valentín Bayarri Oliver
  • Cap d’Estudis ESO: Amparo Soria Dauden
  • Cap d’Estudi BAT: Jorge Picó Galache
  • Cap d’Estudis BAT nocturn: Néstor Pérez Martínez

Enllaç al document: