Planificació Quinzenal Activitat Diària

L’alumnat i les famílies poden consultar ací l’activitat diària programada per grup i assignatura tant de l’activitat presencial com no presencial.

Així poder planificar millor el treball autònom tant de l’alumnat que asisteix en dies alterns com aquell que puga estar confinat a casa en quarentena.

Aquests documents aniran actualitzant-se periòdicament per quinzenes.

El treball diàri pot provocar algun desfasament entre el planificat i el treballat realment, aspectes que procurarem anar corregint el més aviat possible.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  

3r ESO A 3r ESO B 3r ESO C
4t ESO A 4t ESO B 4t ESO C

BATXILLERAT DIÜRN

1r BAT A 1r BAT B 1r BAT C 1r BAT D 1r BAT E 1r BAT P 1r BAT F