L’IES Lluís Vives és un centre molt dinàmic pel que fa a projectes internacionals, des de fa dècades, tots el cursos ( amb excepció de la pandèmia) organitzem viatges d’estudis i intercanvis amb distints països europeus. Arran d’aquesta tradició es va decidir donar un pas endavant i provar amb Erasmus.

El nostre centre va començar a treballar amb projecte Erasmus+  en l’any 2018. Des d’aquell moment hem pogut gaudir de dos projectes K1 i dos projectes K2.

Els projectes K1 són projectes de mobilitat d’educació escolar que tenen com a objectiu millorar la qualitat educativa del centre a través de diferents accions formatives del professorat: períodes d’observació en altres centres educatius a Europa, cursos de formació atenent als objectius marcats pel projecte i estades de docència en centres educatius europeus.

Els projectes K2, en canvi, són projectes d’associacions entre centres educatius europeus que treballen sobre uns objectius comuns definits als projecte. Dins d’este tipus de projecte es realitzen mobilitats d’intercanvi amb alumnat al centres participants.

EL projectes del nostre centre:

Al curs 2020-21 vam obtindre l’acreditació Erasmus+  que en permet seguir gaudint i dissenyar noves experiències internacionals fins al 2027.

Estos projectes estan cofinançats per la Unió Europea. Les opinions i punts de vista expressats en qualsevol de les seues activistats només comprometen a l’IES Luis Vives i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni els del Servici Espanyol per la Internalització de la Educació (SEPIE). Ni la Unió Europea ni l’Agencia Nacional en poden ser considerats responsables.

El IES Lluís Vives es un centro muy dinámico en cuanto a proyectos internacionales, desde hace décadas, todos el cursos ( con excepción de la pandemia) organizamos viajes de estudios e intercambios con distintos países europeos. A raíz de esta tradición se decidió dar un paso adelante y probar con Erasmus.

Nuestro centro empezó a trabajar con proyecto Erasmus+  en el año 2018. Desde aquel momento hemos podido disfrutar de dos proyectos K1 y dos proyectos K2.

Los proyectos K1 son proyectos de movilidad de educación escolar que tienen como objetivo mejorar la calidad educativa del centro a través de diferentes acciones formativas del profesorado: periodos de observación en otros centros educativos a Europa, cursos de formación atendiendo a los objetivos marcados por el proyecto y estancias de docencia en centros educativos europeos.

Los proyectos K2, en cambio, son proyectos de asociaciones entre centros educativos europeos que trabajan sobre unos objetivos comunes definidos por los proyecto. Dentro de este tipo de proyecto se realizan movilidades de intercambio con alumnado en el centros participantes.

Proyectos de nuestro centro:

K101: “Nuestro próximo reto: Europa” ( 2018-19)
K229: “Mujeres y niñas en ciencia, ¡por supuesto!” ( 2018-2021)
K229: “Babel tour” ( 2019-2020)

K101: “ConVives en Valores ( 2019-2022)

En el curso 2020-21 obtuvimos la acreditación Erasmus+  que permite seguir disfrutando y diseñar nuevas experiencias internacionales hasta el 2027.

Estos proyectos están cofinanciados por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados en cualquiera de sus actividades sólo comprometen al IES Luis Vives y no reflejan necesariamente las opiniones de la unión Europea ni las del Servicio Español por la Internacionalización de la Educación ( SEPIE). Ni la Unión Europea ni la Agencia Nacional pueden ser consideradas responsables.