Matrícula ESO i Batxillerat 2023-2024

Procés de matrícula

Una vegada publicades les Llistes definitives d'admissió es realitzarà la matrícula en el centre on s'haja aconseguit la plaça escolar. La matrícula es formalitzarà en secretaria en horari 9.00 a 14.00h. 
 1. L'alumnat admés s'ha de matricular el dia indicat. Prèviament, ha de passar a recollir el sobre de matrícula a Secretaria.
 2. En cas de no realitzar la matrícula en els terminis indicats, es perdrà la plaça adjudicada, que serà oferida als sol·licitants de les llistes d'espera.
 3. No es matricularà a cap persona que no tinga presentada tota la documentació.
telematricula

Documentació a aportar

ESO
 • Fotografia: 1 foto.
 • Fotocòpia DNI
 • LLIBRE DE FAMILIA: Fotocòpia de la pàgina on està inscrit l’alumne/a.
 • Certificat de Promoció.
 • Historial acadèmic (còpia)
Batxillerat
 • Fotografia: 1 foto.
 • Fotocòpia DNI
 • Taxes administratives: 7 Euros
Els alumnes que van cursar l'ESO en un altre centre hauran de portar l’Historial Acadèmic o certificat de notes del centre anterior. Si repetiren 1r de Batxillerat hauran de comunicar-ho en Secretaria

Sol·licitud d’alta en Web família

http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/sol-licitud_acces_web_familia.pdf