Admissió i Matrícula

NORMATIVA

ESO I BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL

Instruccions matrícula

Document matrícula


CALENDARI ADMISSIÓ

ESO I BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

TELEMATRICULA (Procés d’Admissió)


MATRÍCULA 2022-23

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA DE L’ALUMNAT NOUVINGUT ESO-FPB-BATXILLERAT I CICLES

ATENCIÓ: L’alumnat ADMÈS ha de vindre al centre a formalitzar la matrícula. En cas contrari, es considera que no desitja esta plaça i s’adjudicarà a un/a altre/a alumne/a.