ESO i BATXILLERAT

UECO

1 ESO

2 ESO

3 ESO

4 ESO

1 BATXILLERAT

2 BATXILLERAT

OFERTA FORMATIVA BATXILLERAT

Al nostre sistema educatiu hi ha tres modalitats de Batxillerat, de les quals dos s’oferten a l´ IES LA VALLDIGNA:

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Batxillerat de Ciències

Les dues modalitats de Batxillerat es cursen en torn diürn (de 8h a 15h, de dilluns a divendres) i presencial, és a dir, l’assistència és obligatòria.

En cada modalitat, en funció de les matèries optatives es poden realitzar diversos itineraris

1r de Batxillerat – Modalitat de Ciències

1r de Batxillerat – Modalitat d’HHCCSS – Itinerari de CCSS

1r de Batxillerat – Modalitat d’HHCCSS – Itinerari d’HH

2n de Batxillerat – Modalitat de Ciències

2n de Batxillerat – Modalitat d’HHCCSS – Itinerari de CCSS


Procés d’Admissió: Quan es sol·licita plaça per a Batxillerat s’ha de sol·licitar una de les tres modalitats.

Batxillerat Musical: és important fer l’aclaració de què el “Batxillerat Musical”no és una modalitat de Batxillerat.

Què ha de fer l’alumnat que vol dedicar-se als estudis superiors de música?

A més de cursar el grau professional (o mitjà) d’ensenyances musicals de règim especial, ha de matricular-se en una de les tres modalitats de Batxillerat i cursar-la amb l’opció de convalidar part de les matèries amb les d’ensenyances musicals.
La tercera modalitat, el Batxilerat d’Arts, es pot realitzar a altres centres de la Comunitat Valenciana.