PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA (PIIE)

IMPULSANT ELS ODS A L’IES LA VALLDIGNA

VIDEO CURS 2021

VIDEO: ECONOMIA DE BÉ COMÚ

PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA (PIIE) 2021-2023
PATIS 2023 COEDUCATIUS, ECOLÒGICS, PROACTIUS.

VIDEO PIIE 2021-2023

l’IES La Valldigna es va incorporar el curs passat a la xarxa de centres que treballa “L’economia del bé comú”, una de les línies que plantejava el PIIE 2020-2021, a més a més es va iniciar una línia de compromís amb el medi ambient. 
Així que aquest curs seguirem treballant el reciclatge, incorporant-lo a un model d’economia circular i a actuacions d’educació de caràcter ecologista, que complementen el reciclatge i el treball de l’hort escolar amb la promoció de la cura per la flora i la fauna.
De fet volem fer un pas cap endavant i mirar que necessita el nostre centre, per a seguir avançant en el camí de millora de la qualitat educativa amb la ferramenta de la innovació i pensem que desenvolupar un projecte sobre patis donarà forma i resposta a les necessitats del nostre centre.

OBJECTIUS GENERALS:
1. Crear un pati on predomine la convivència, independentment del sexe, de l’edat, de l’orientació sexual, de les capacitats i de l’expressió del gènere.
2. Transformar l’esplai en ferramenta d’inclusió educativa.
3. Emprar el pati com a espai d’aprenentatge curricular.
4. Impulsar en l’alumnat la proacció i l’emprenedoria envers la cura del medi ambient.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Diagnòstic de la situació de convivència al centre.
2. Desenvolupar activitats inclusives a l’hora de l’esplai.
3. Realitzar canvis organitzatius als espais oberts del centre per afavorir les activitats al pati.
4. Encetar l’ús del pati com a “aula a l’aire lliure” en diverses matèries i grups d’alumnat.
5. Treballar el cultiu ecològic i el consum de productes de km0 per fomentar la millora del medi i l’economia local mitjançant l’hort escolar del pati.
6. Fomentar l’economia del bé comú i economia circular mitjançant el reciclatge.
7. Encetar educació per la cura de la flora i la fauna autòctona.
8. Encetar l’educació per al canvi climàtic.
9. Encetar el treball per projectes (ABP) al centre.
10. Fomentar la proacció i l’emprenedoria de l’alumnat envers la millora del medi ambient.
11. Formar al professorat en coeducació (PAF).
12. Formar al professorat en Aprenentatge Basat per Projectes (PAF).
13. Actualització del pla de convivència del centre, normes de funcionament, Pla d’Acció Tutorial i Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa, per garantir la inclusió de l’alumnat i de forma coherent al projecte
14. Implicar a les famílies en les activitats del centre.

——————————–

Educació per al Desenvolupament Sostenible

Aquest projecte es centra en altra dimensió de treball en el camí cap al desenvolupament de la competència de l’alumat per a la seua incorporació a la vida activa: el medi ambient.

En un exercici de reflexió sobre l’educació mediambiental al centre els darrers cursos, vegem que s’han generat xicotetes línies de treball que necessiten unificar-se en un projecte de centre per a seguir endavant. Un projecte amb nous objectius dirigits a aconseguir una visió global de la cura del medi ambient.

La gestió dels recursos naturals, la gestió dels residus i la reducció de deixalles a traves de la reutilització, el reciclatge i la reducció del consum, la gestió responsable dels espais verds del centre i del seu voltant, i la iniciació en la economia del bé comú, son els objectius generals del projecte, emmarcats en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

OBJECTIUS GENERALS:

  • Crear una cultura Mediambiental en el Projecte Educatiu de Centre, que és projecte a tota la Comunitat Educativa.
  • Fomentar el treball col·laboratiu i cooperatiu entre els departaments del centre

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Objectiu 1Donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per mig del treball del ODS núm 12: Garantir modalitats de consum i de producció sostenible.
Objectiu 2Crear un programa de reciclatge de centre.
Objectiu 3Donar a conèixer l’Economia del be comú a través del currículum.
Objectiu 4Utilitzar l’hort escolar com a ferramenta d’aprenentatge inclusiu.
Objectiu 5Utilitzar els espais verds del centre com a ferramenta d’aprenentatge inclusiu.
Objectiu 6Obertura a l’entorn; fomentar el centre com a agent educador de la comunitat i la comunitat com a eina d’aprenentatge de competències bàsiques.