Banc de Llibres

LLIURAMENT DE LLIBRES PER PART DE LES FAMÍLIES AL CENTRE

Programa de Xarxa de Llibres

Les famílies amb filles i fills a ESO, Batxillerat i FP Bàsica del nostre centre poden acollir-se al programa Xarxa Llibres (BANC DE LLIBRES).

És un Programa de la Conselleria d’Educació i té com a objecte regular la creació, la gestió i el funcionament del banc de llibres de text i material curricular i fomentar l’ús responsable.

El Projecte té un contingut educatiu i social : l’ús de materials col·lectius, la importància de la reutilització de béns de consum reciclables, l’impacte positiu sobre el medi ambient, l’estalvi econòmic per a les famílies la solidaritat i la corresponsabilitat.

Les famílies que vulguen participar en el banc de llibres i ser-ne beneficiàries hauran de
sol·licitar-ho i lliurar el lot complet dels llibres de text i material curricular corresponents al curs que acaben de cursar.

La informació general del programa la trobareu a la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

NORMES D’UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES DEL BANC