ALUMNAT I FAMÍLIES


COMUNICATS


Reclamació de qualificacions

Descripció del tràmit
SOL·LICITUD


LECTURES VALENCIÀ


COMUNICAT AMB L’AMPA

1. Guardar el contacte de l’AMPA a la teua agenda. TEL: 608614140

2. Baixat l’aplicació de Telegram, si no la tens. Automàticament, t’apareixeran tots els contactes guardats, entre ells el compte de l’AMPA: AMPA IES La Valldigna. Ací podràs comunicar-te amb l’AMPA.

3. Fes click sobre aquest enllaç per unir-te al canal de difusió Info IES La Valldigna. https://t.me/+DUtkxdCtiZwwMTg0
CONSELL ESCOLAR


El Consell Escolar de l’IES La Valldigna està format per persones dels següents sectors de la Comunitat Educativa:

  • Professorat
  • Alumnat
  • Famílies
  • Personal d’Adminsitració i Serveis
  • Personal d’Atenció Educativa
  • Administració Local
  • Empreses