Justificació de faltes del professorat

Enllaç al formulari per a justificar la falta.

També es pot accedir a través de Codi QR