INTERCANVIS, SETMANES D’IMMERSIÓ i VIATGES CULTURALS

Des de que vam iniciar el Pla d’internacionalització, el departament d’Anglés ha buscat la fòrmula per tal de garantir que tot l’alumnat tinga l’oportunitat de participar en alguna experiència internacional al llarg de la seua estada a l’institut. Per aquest motiu, intentem organitzar almenys una d’aquestes activitats per curs.

1ESO

Intercanvi

Organitzat pel departament de Valencià, l’alumnat de 1r d’ESO ha tingut fins els anys de pandèmia l’oportunitat de viatjar a Perpinyà a una escola ‘Bressola’

amb alumnat catalanoparlant per tal de posar en pràctica la llengua autòctona en un entorn estranger.

Assignatura optativa

De nova oferta amb la LOMLOE, el departament d’anglés prepara els continguts d’una nova assignatura optativa en aquest nivell per tal de garantir que tot aquell alumne/a que ho desitge tinga l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement de la llengua estrangera.

2ESO

Campament d’anglés

Al voltant del 70% de l’alumnat d’aquest nivell gaudeix de tres dies de campament les activitats multiaventura amb la llengua anglesa. Els professionals que allí treballen, tots ells de nacionalitats de parla anglesa, garanteixen una immersió total encara dins del nostre territori. Amb aquesta iniciativa aconseguim que alumnat que econòmicament no pot permetre’s eixir del país practique i guanye confiança amb la llengua estrangera.

3ESO

Setmana d’immersió

Al departament d’anglés pensem que 3r d’ESO és un bon curs per tal de pujar un esglaó més enllà en les experiències intercinacionals i és en aquest moment quan vora un 40% de l’alumnat viatja, per primera vegada, a una país estranger de parla anglesa. En aquesta activitat, l’alumnat no soles posa en pràctica els seus coneixements en llengua anglesa en el seu entorn natural, si no que també té l’oportunitat d’aprendre a moure’s per llocs més grans i nous per a ells/es. No sols guanyen confiança en la llengua, si no que creixen com a persones independents.

CURSDESTINACIÓ
13-14Londres
14-15Brighton
15-16Dublin
16-17Oxford
17-18Totnes
18-19Cambridge
22-23Brighton
Setmanes d’immersió realitzades

4ESO

ERASMUS +

L’alumant comença en aquest moment a participar en projectes europeus. La seua participació implica tot un procediment en el qual l’alumnat aprén a passar un procés de selecció i en el qual es valoren tot un ventall d’habilitats, en altres, el seu coneixement de llengua anglesa. Aquests projectes impliquen mobilitats a l’estranger.

MOBILITATS REALITZADES FINS EL CURS 22-23:
República Txeca
Hongria
Alemanya
Bèlgica
Portugal
Itàlia

Eixides culturals

1BAT

Tradicionalment el nostre centre s’han celebrat visites culturals a un país de parla anglesa. El viatge a Londres en aquest nivell va celebrar-se durant molts anys seguits fins els temps de pandèmia.

CCFF

En els anys en què l’assignatura d’Anglés Tècnic era impartida pel departament d’anglés, l’alumnat de CCFF també participava iniciatives internacionals semblants, generalment a Londres.