Altres projectes internacionals

Auxiliar de conversa

Després de molts anys sol.licitant aquest recurs, enguany per primera vegada estem gaudint al nostre centre de l’ajuda d’una auxiliar de conversa amiercana que entra dos trimestres a cadascun dels grups del centre, la qual cosa garanteix el contacte de l’alumnat amb una persona que no coneix el nostre idioma i que l’obliga a comunicar-se en la llengua estrangera.

Beques Amancio Ortega

Cada curs al voltant de 5-6 alumnes del nostre centre participen en el procés de selecció d’alumnat per a gaudir d’una beca per a estudiar primer de batxillerat en els EUA o Canadà. Fins el moment dues de les nostres alumnes han pogut gaudir d’aquesta experiència.

Beques d’immersió

L’alumnat de batxillerat té també l’opció de participar en unes beques d’immersió lingüística a escoles del nostre territori. Són beques que es concedeixen a l’alumnat amb beca del Ministeri d’Educació i cada any 1-2 dels nostres alumnes són guardonats amb una d’aquestes beques.

Formació del professorat

La formació del professorat en llengües estrangeres està present al nostre centre des de fa anys. A banda del professorat que any rere any es forma en les EOI per tal d’aconseguir les seues acreditacions en diferents idiomes (no sols en anglés, sinó també en italià, francés o alemany), part dels companys/es participen en les beques d’Immersió Lingüística de la Conselleria d’Educació, la qual cosa els permet tindre unes experiències internacionals semblants a aquelles dels estudiants, millorar el seu coneixement de la llengua anglesa i adquirir, al mateix temps, una major fluïdesa en la competència oral.

PLURILINGÜISME

El nostre centre ha posat en marxa, dins del Pla Lingüístic de Centre i seguint la Llei del Plurilingüisme, la docència en llengua estrangera d’algunes assignatures al llarg de tota l’ESO i Batxillerat: tecnologia, informàtica, Educació Física.

A hores d’ara tenim un percentatge molt elevat de professorat capicitat en llengua estrangera i que té l’acreditació per tal de vehicular la seua assignatura en anglés. No obstant això, part d’aquest professorat no té la seua plaça definitiva al centre i això dificulta la planificació de la llengua de docència cada any donat que aquest professorat va canviant i part del professorat que arriba té l’acreditació però no el coneixement real de la llengua per tal de poder vehicular.

Viatge de final d’etapa

Encara que no necessàriament aquest viatge ha de suposar una experiència internacional, sí que existeix la tendència a passar uns dies a l’estranger per tal de celebrar el final del seu pas per l’ESO. Aquests viatges adopten sempre un caire cultural i lúdic i intenten, en totes les ocasions, fugir de l’ambient merament festiu que tradicionalment es buscava.

DESTINACIONS FINS EL CURS 22-23
Berlin, Praga, Selva Negra, Roma, Londres

Pràctiques a l’estranger

Cada part de l’alumnat dels CCFF realitzen les FCT a Europa, combinant les pràctiques d’allò que estudia amb l’aprenentatge d’una llengua estrangera i d’una nova cultura.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

A banda del Pla Erasmus+ el nostre centre té una àmplia tradició en educació multilingüe. Els nostres alumnes reben una educació en les dues llengües oficials i en anglès, llengua en què s’instrueixen algunes assignatures.

Per aquest motiu, els departaments de llengües són claus a l’hora d’organitzar activitats que ofereixen majors possibilitats d’aprenentatge de les llengües locals i estrangeres i que motiven l’alumnat a ser perseverants en la seva adquisició.

El nostre Pla d’Internacionalització, per tant, també contempla la celebració de:

– Dia de la lengua materna

– Dia d’Europa

– Assistència a obres de teatre i cinema per part de l’alumnat de francés i anglés