1r Batxillerat

Comunes✔ Llengua Castellana i Literatura I 3h
✔ Valencià: Llengua i literatura I 3h
✔ Anglés 3h
✔ Educació Física 3h
✔ Filosofia 3h
✔ Tutoria 1h

Optatives de modalitat

Cal tenir una matèria obligatòria de modalitat (4h)Cal escollir dos matèries de modalitat (4h + 4h)
CIÈNCIES I TECNOLOGIABiologia
Matemàtiques IFísica i química
Dibuix Tècnic I
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSEconomia o Grec I
Llatí ILiteratura Universal o Història del món Contemporani
Matemàtiques de CCSS
GENERAL Economia, emprenedoria i Activitats empresarials
Matemàtiques generalsBiologia o Dibuix Tècnic I
Física i Química
Economia o Grec I
Literatura Universal o Història del món contemporani
Llatí I


Matèria optativa 4h


Biologia Humana i Salut
Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I
Història i Geografia Valencianes
Projecte d’investigació: Cultura i Societat Europea (ANG)
Tecnologia i Enginyeria I
Dibuix Artístic I

Francés I

ALTRES

Religió Catòlica (Voluntària 1h)