Ús mascareta en el centre.

Seguint instruccions del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional us remet un extracte de les darreres novetats normatives relacionades amb la Covid-19 i la seua repercussió al centre.

En relació a l’ús de la màscara en els centres educatius s’ha de tindre en compte el següent:

L’ús de les màscares deixa de ser obligatori amb caràcter general en tots els espais del centre educatiu tant per a l’alumnat com per al professorat i personal no docent del centre.

Però a més d’aquest principi general cal tindre en compte el següent:

Totes les persones majors de 6 anys, no incloses en els supòsits d’excepció, hauran d’usar les màscares en el transport escolar.

Tant les persones positives per a COVID-19 com els seus contactes estrets, en els 10 dies següents a l’inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics, haurà de portar màscara quirúrgica (UNE-EN 14386).

És necessari l’ús de màscara com a mesura de protecció en persones treballadores amb una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 (majors de 60 anys, immunodeprimides intrínseques o extrínseques i embarassades), en aquelles situacions en les quals es tinga contacte prolongat amb persones a una distància menor de 1,5 m.

És recomanable l’ús de màscara, en aquells espais en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres i la ventilació no estiga garantida.

Reiterem una vegada més que estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que se us plantege i us donem les gràcies novament pel vostre esforç.