Matrícula 1 BATXILLERAT 23-24

DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA
23-24 IMPRÉS DE MATRÍCULA 1 BAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS23-24 IMPRÉS DE MATRÍCULA 1 BAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

23-24 IMPRÉS DE MATRÍCULA 1 BAT GENERAL

23_24-FULL-DAUTORITZACIONS-CORREU-I-EIXIDES

23_24-FULL-AUTORITZACIO-US-IMATGES

23-24 FULL AMPA(VOLUNTÀRIA)

23-24 SOL·LICITUD_ACCES_WEB_FAMILIA

FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE/PASSAPORT de l’alumne/a
FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE/PASSAPORT de pare i mare
FOTOCÒPIA DE LA TARJA SANITÀRIA SIP DE L’ALUMNE/A

ACREDITACIÓ D’ESTUDIS:

Certificat de la nota mitjana de l’ESO (per a 1r Bat) /Cert. Acadèmic (2n Bat)

PAGAMENT D’AQUESTES DUES TAXES:

Informació tràmit pagament de taxes.

1.- Expedició Historial Acadèmic Batxillerat

2.- Targetes d'identitat

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es

ASSEGURANÇA ESCOLAR

Abonareu 1,12€ en metàl·lic a Consergeria

(1) ESBORRANY O SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR..(Quedaran pendents d’autorització especial, si queden places lliures).
FOTOCÒPIA DEL CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL. CERTIFICAT MINUSVALIDESA

(1)L’esborrany del transport escolar el teniu a la web família. Recordeu que cal signar pare i mare.

CALENDARI DE MATRÍCULA

Comprovareu el llistat definitiu d’admesos el dia 22 de juliol.

La matrícula dels admesos serà el dia 27 de juliol.

Horari de Secretaria

9.30h fins a 13h