Proves d’accés

PROVES D'ACCÈS A CICLES I CURSOS PREPARATORIS

NORMATIVA

RESUM INFORMACIÓ PROVES D'ACCÉS

INFORMACIÓ/ORIENTACIÓ PROVES D'ACCÉS

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES:

PROFESSORAT RESPONSABLE ORIENTACIÓ PROVES D'ACCÉS:

Joan Salvà Monfort: j.salvamonfort@edu.gva.es

Carlos Fons Company: c.fonscompany@edu.gva.es

 

HORARI CLASSES DE REPÀS PER A LES PROVES:

 

IMPORTANT: La inscripció a les proves d'accés sols és per a fer la prova. Això vol dir que per a poder cursar un cicle formatiu també heu de fer l'admissió i la matriculació al cicle formatiu desitjat en els terminis establerts per la Conselleria d'Educació. De tota manera, anirem informant a tot l'alumnat sobre les fases per a estar inscrit al cicle.

 

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 170 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, en els següents nivells:

  • Cicles de grau bàsic, que condueixen al títol de Tècnic Bàsic constitueixen part de l'educació bàsica, d'oferta obligatòria i caràcter gratuït.
  • Cicles de grau mitjà, que condueixen al títol de Tècnic formen part de l'educació secundària postobligatòria.
  • Cicles de grau superior, que condueixen al títol de Tècnic Superior formen part de l'educació superior.

Els títols que s'obtenen tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Més informació sobre Formació Professional en todofp.es

DOSSIER CICLES FORMATIUS GVA