COMPETICIONS D’FP CVSKILLS 2023

Dos alumnes de l’IES Gabriel Ciscar han estat preseleccionats per a participar a les Competicions d’FP CVSKILLS 2023 en l’especialitat de CNC. Aquest concurs es celebrarà del 27 al 31 de març a València. Un d’ells, Noel, de 2CFS de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, ha passat les proves i participarà en aquesta competició.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: OBRES D’ INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: OBRES D’ INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ 

El centre IES GABRIEL CISCAR d’Oliva, imparteix el cicle de grau mitjà d’Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació. Per a determinats mòduls d’aquest cicle la RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2017- 2018 en centres públics preveu la possibilitat de desdoblament amb professorat especialista. 

Atenent a açò, s’obri un PROCEDIMENT D’URGÈNCIA per tal de cobrir, en funció de les necessitats del centre, la plaça de professorat especialista per a diferents mòduls del cicle d’Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació. 

SOL·LICITUD

CONVOCATÒRIA, REQUISITS, TERMINIS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA: OBRES D’INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA: OBRES D’INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

ACTA PUNTUACIONS PROVISIONALS PER A LA SELECCIÓ PROFESSOR ESPECIALISTA: OBRES D’INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

ACTA DEFINITIVA PUNTUACIONS PROCÉS DE SELECCIÓ PROFESSORAT ESPECIALISTA PER AL CICLE MITJÀ D’OBRES D’INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ