KA171 2023-2024

KA171 – HED 2023-2024. Mobilitats d’alumnat i professorat de formació professional superior.

Mobilitat alumnat.

Convocatòria alumnat.

-Inscripció online (obligatòria).

-Full d’inscripció (obligatòria per a entregar a secretaria la documentació física).

-Resolució baremació provisional.

-Full de reclamacions.

-Baremació Final.

Mobilitat professorat.

-Convocatòria professorat.

-Inscripció online (obligatòria).

-Full d’inscripció (obligatòria per a entregar a secretaria la documentació física).

-Resolució baremació provisional.

-Full de reclamacions.

-Baremació Final.