KA121 (21-22)

KA120 KA121 21-22

KA121 - VET 2021-2022. Mobilitats professorat i alumnat de formació professional.

Mobilitat professorat acompanyant/jobshadowing.

-Convocatòria.

-Criteris de selecció.

-Full d'inscripció.

-Resolució baremació

 

Mobilitat professorat Cursos estructurats.

-Convocatòria.

-Criteris de selecció.

-Full d'inscripció.

-Resolució baremació

 

Mobilitat alumnat.

-Convocatòria.

-Criteris de selecció Grau Mitjà.

-Criteris de selecció Bàsica.

-Full d'inscripció.

-Resolució baremació