Tramitació Títols

Tràmit de pagament de títols

Dirigit a tot l’alumnat proposat per al títol de batxillerat, títol tècnic (cicle mitjà) i títol de tècnic superior (cicle superior)

L’enllaç és 046 (gva.es)

Llegir i seguir les instruccions per continuar

Una vegada en la pantalla de taxes omplim les dades de l’alumne/a i cal ACEPTAR perquè ens descarregue  l’imprès amb el codi de barres.

Ací podem fer una d’aquestes dues coses:

  • Imprimir la taxa i portar-la al banc per a pagar-la
  • Imprimir la taxa i després clicar en PAGAR i ací ho podrem pagar amb la targeta del banc i després imprimir el justificant de pagament.

IMPORTANT:

Acte seguit, i una vegada pagada la taxa, per poder començar el seu tràmit administratiu, és requisit imprescindible i obligatori lliurar a secretaria, el més aviat possible, els següents documents:

– Justificant del pagament bancari.

– L’imprès 046 (full de l’interessat i full de l’administració)

– Fotocòpia del DNI o NIE amb el passaport per comprovar les dades i municipi de naixement.

– Justificant oficial de les reduccions marcades, si s’escau (família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).