PROVES BATXILLERAT M20

Des del Servei d’Ordenació Acadèmica vos informem que, d’acord amb el resolc quart de la Resolució de 25 de novembre de 2022, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2022-2023 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones de més de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana,  un dels requisits de participació en aquestes proves és no estar matriculat en ensenyaments de Batxillerat en cap dels règims, ordinari diürn, nocturn o a distància, en el moment de realitzar la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener de 2023. I, per tot això, vos demanem que feu extensiva aquesta informació al vostre alumnat interessat a presentar-s’hi i que complisca tots els requisits. 

Trobareu tota la informació actualitzada en la pàgina web: https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/mayores-20-anos

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte per correu electrònic a: soa_batxillerat@gva.es.