Formularis de matrícula

L’alumnat del centre que vaja a continuar el pròxim curs estudiant en l’IES Font de Sant Lluís ha de renovar la seua matrícula per al curs 2023-2024 completant i enviant, abans del 2 JULIOL, el FORMULARI l’enllaç del qual podeu punxar davall.

En aquest formulari haureu d’adjuntar una sèrie de documents que us relacionem ací davall perquè els tingueu preparats quan aneu a completar-ho.

L’alumnat que ha participat en el procés d’admissió per canvi d’etapa educativa, (de 4t d’ESO a 1r de Batxillerat) haurà d’esperar a comprovar, quan es publique el llistat definitiu el 24 de juliol, que està admés, i posteriorment fer la matrícula telemàtica del 24 al 27 de juliol, o presencial del 25 al 28 de juliol.

L’alumnat de cicles formatius que canvia de cicle o de modalitat també haurà d’esperar a les llistes d’admesos que es publicaran el 7 de juliol i posteriorment fer la matrícula telemàtica del 20 al 26 de juliol, o presencial del 21 al 27 de juliol. En el cas del curs d’especialització es publicaran el 17 de juliol i la matrícula serà en el centre del 6 al 12 de Setembre.

ENLLAÇ AL FORMULARI:

1er ESO REPETIDORS: https://forms.office.com/e/pGrmZtrhZH

2on ESO: https://forms.office.com/e/iqtjqc2aGT

3er ESO: https://forms.office.com/e/EB0Weza2Nc

4t ESO: https://forms.office.com/e/Jnv4Z0pZ2T

1er BAT. REPETIDORS: https://forms.office.com/e/puLH7FnGrN

2on BATXILLERAT: https://forms.office.com/e/ZHMgeN9FbE

CICLES FORMATIUS: https://forms.office.com/e/zXaVz0Czra

DOCUMENTACIÓ GENERAL A ADJUNTAR AL FORMULARI

A) Justificant d’haver ingressat l’assegurança escolar

ASSEGURANÇA ESCOLAR 1er i 2on ESO

Import: 11 euros

ASSEGURANÇA ESCOLAR 3er i 4º ESO, 1er i 2on BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS

Ingrés a realitzar al Banc Santander.

Beneficiari: IES Font de Sant Lluís

Banc: Banco Santander

Compte: ES68 0049 4316 33 2510005743

Concepte: (NIA de l’alumne + Nom de l’alumne)

Import: 1’12 €

B) Justificant d’haver ingressat les taxes de matrícula en el cas de 1er i 2on de Batxillerat

TAXES DE MATRÍCULA 1er BATXILLERAT

Entrar a: https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

1) En «Órgan gestor» triar «INSTITUTS DE VALÈNCIA».

2) En «Taxa» marcar «Certificacions acadèmiques i certificats a l’efecte de trasllats».

3) Polsar «Continua».

4) Marcar opció diferent a «Ordinària» si s’escau.

5) Polsar «Continua».

6) Omplir les dades personals (blocs A i C) i pagar taxa.

REPETIR TOTA L’OPERACIÓ (SÓN DOS PAGAMENTS) I EN «Taxa» MARCAR «Targetes d’identitat»

TAXES DE MATRÍCULA 2on BATXILLERAT

Entrar a: https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

1) En «Órgan gestor» triar «INSTITUTS DE VALÈNCIA».

2) En «Taxa» marcar «Targetes d’identitat».

3) Polsar «Continua».

4) Marcar opció diferent a «Ordinària» si s’escau.

5) Polsar «Continua».

6) Omplir les dades personals (blocs A i C) i pagar taxa.

TAXES DE MATRÍCULA 1er CICLES FORMATIUS

Entrar a: https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

1) En «Órgan gestor» triar «INSTITUTS DE VALÈNCIA».

2) En «Taxa» marcar «Targetes d’identitat .

3) Polsar «Continua».

4) Marcar opció diferent a «Ordinària» si s’escau.

5) Polsar «Continua».

6) Omplir les dades personals (blocs A i C) i pagar taxa.

REPETIR TOTA L’OPERACIÓ (SÓN DOS PAGAMENTS) I EN «Taxa» MARCAR «Informe d’Avaluació – Formació Professional»

TAXES DE MATRÍCULA 2º CICLES FORMATIUS

Entrar a: https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

1) En «Órgan gestor» triar «INSTITUTS DE VALÈNCIA».

2) En «Taxa» marcar «Targetes d’identitat ».

3) Polsar «Continua».

4) Marcar opció diferent a «Ordinària» si s’escau.

5) Polsar «Continua».

6) Omplir les dades personals (blocs A i C) i pagar taxa.

C) Document signat d’autoritzacions.

D) Sol·licitud accés a Webfamilia en cas de no tindre-ho ja.

D) Fotocòpia del llibre de família (només en el cas de família nombrosa).

E) OPCIONAL. Document d’afiliació a l’AMPA i justificant del pagament si és el cas.

F) OPCIONAL. Document acreditatiu d’informació mèdica relevant.