Llistats provisionals d’admesos a les proves d’accés a CFGM i CFGS

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Publicat en el tauler d’anuncis del centre, els llistats provisionals de persones admeses i excloses a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Podeu consultar, també ací, el llistat provisional de persones admeses i excloses:

LISTA_ADM_EXCL_GM

LISTA_ADM_EXCL_GS


El termini per a la reclamació de les llistes provisionals de persones admeses finalitza el 28 d’abril de 2023.

Proves d’accés a cicles formatius

Obertura del període per a la inscripció a les proves d’accés a cicles formatius.

Període d’inscripció del 20 al 31 de març de 2023

Últim dia: 31 de març 2022

Important: per a les proves d’accés a cicle superior, tant en el document de sol·licitud com en el correu electrònic dirigit a la secretària del centre s’haurà d’indicar les 2 matèries específiques de batxillerat per les quals s’opta (a triar entre Dibuix Tècnic II, Tecnologia Industrial II i Física i Química).

Requisits per a realitzar la prova: tindre compliments durant l’exercici 2023, 17 anys per al cicle de Grau Mig i 19 anys per al cicle de Grau Superior.

Els tràmits a realitzar: enviar la sol·licitud amb tota la documentació al correu de la secretària del centre, el 46014224.secretaria@edu.gva.es es amb els següents requisits:

“es remetrà un únic correu electrònic en el centre docent en el qual es desitja fer la prova, en l’assumpte del qual s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant, i s’adjuntarà a aquest correu la documentació necessària”.

En aquests enllaços disposa de més informació, així com tota la documentació necessària.

Per a les proves d’accés al grau superior: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836

Per a les proves d’accés al grau mitjà: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909

Per a la resolució de qualsevol dubte relatiu a aquestes proves, podran dirigir un correu electrònic a l’atenció de Roser Peñarroja Gonzalez (Departament d’Orientació) en la següent adreça de correu r.penarrojagonzale@edu.gva.es , amb l’assumpte: PAC 23.