Cicles Formatius. Gestió administrativa

★  OFERTA EDUCATIVA

        ► CURRÍCULUM

        ► INFORMACIÓ GENERAL

★  MATRÍCULES I CONVOCATÒRIES

        INFORMACIÓ

        ► INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA DE GRÀCIA 

★  PROMOCIÓ

         INFORMACIÓ

★  ANUL·LACIÓ MATRÍCULA

         INFORMACIÓ

        ► MODEL DE SOL·LICITUD

        TERMINIS curs 23-24 

        PERCENTATGE I NOMBRE D’HORES – ANUL·LACIÓ MATRÍCULA I PERDÚA D’AVALUACIÓ CONTÍNUA

★  RENÚNCIA CONVOCATÒRIA

        INFORMACIÓ

         MODEL DE SOL·LICITUD

        ► MODEL AJORNAMENT FCT

        TERMINIS curs 23-24

★  MÒDUL PROJECTE

       TERMINIS curs 23-24

★  EXEMPCIÓ FCT

        INFORMACIÓ

         MODEL DE SOL·LICITUD

★  CONVALIDACIONS

         ASSIGNATURES/ MÒDULS CFGB-CFGM-CFGS

        ► MÒDUL PROFESSIONAL ANGLÈS TÈCNIC / RMI CFGM-CFGS

         MODEL SOL·LICITUD LOE

         MODEL SOL·LICITUD CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

        MODEL SOL·LICITUD MINISTERI D’EDUCACIÓ

 ★  SOL·LICITUD DE TÍTOL I CERTIFICAT DE NOTES

        ►INFORMACIÓ  

        ► MODEL SOL·LICITUD DE TÍTOL

        ►TAXA DEL CERTIFICAT DE NOTES

        ► TAXA DEL TÍTOL DE TÈCNIC     O  

        ►TAXA DE TÈCNIC SUPERIOR

★  PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

        INFORMACIÓ SECRETARIA

        ►INFORMACIÓ CONSELLERIA

★  PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC I TÈCNIC SUPERIOR 

       ►INFORMACIÓ CONSELLERIA

★  PREINSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT 

        ► INFORMACIÓ  

★  PREGUNTES FREQÜENTS CFGM I CFGS

       ► PREGUNTES 

★   ENLLAÇOS D’INTERÉS

         CONSELLERIA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

        ► DOSSIER DE CICLES FORMATIUS GRAU BÀSIC,  MITJÀ I SUPERIOR

         SIMULADORS FORMACIÓ PROFESSIONAL. HOSTALERIA I TURISME

        ► INFORMACIÓ CONVALIDACIONS MECD

           TOT FP: FAMILIA HOTELERIA I TURISME

Destacats

cicles
Ensenyaments
CICLES
Departament
FAQ
Fons documental
Fons documental projecte
Fons documental projecte
dep orientacio
facebook
@hostaleriaguillemalcala
logo dosier ciclos formativos familias ccff
logo dosier curso especializacion ccff
bolsa de trabajo
bolsa de trabajo