PER QUÈ EL NOSTRE COL·LEGI ÉS DE COLORS?

El concepte de diversitat significa comprendre que cada individu és únic i que hem de reconéixer les nostres diferències individuals. Aquests poden abastar aspectes de raça, ètnia, gènere, orientació sexual, estatus socioeconòmic, edat, habilitats físiques, creences religioses, creences polítiques o altres ideologies. És l’exploració d’aquestes diferències en un entorn segur i positiu el que fomenta el desenvolupament integral. També es tracta d’anar més enllà de la simple tolerància i acceptar i celebrar els aspectes variats de la diversitat que cada individu ofereix.

Colors i emocions: com es relacionen entre si?
Diversitat i colors