Ètnies i colors

Perquè nosaltres no reconeixem “el color carn” sinó els diferents colors de pell de cadascuna de les ètnies que formen part de la nostra comunitat amb les seues riques cultures i tradicions.
La diversitat ètnica a l’escola és la presència i acceptació d’estudiants de diferents orígens ètnics i culturals en un entorn educatiu. Es promou un ambient inclusiu i respectuós per a tot l’alumnat, valorant la diversitat i fomentant la comprensió intercultural en incloure l’ensenyament sobre la història, la cultura i les tradicions dels diferents grups ètnics, la qual cosa ajuda a desenvolupar una mentalitat oberta i tolerant.