INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PROVES UNIFICADES DE CERTIFICACIÓ 2024 INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

  • Serà requisit imprescindible tindre 16 anys complits l’any en què se celebre la prova.
  • És necessari tindre un NIF o NIE per tal de poder realitzar la matrícula.
  • Les proves orals seran en un dia diferent que pot ser anterior a la prova escrita. La convocatòria d’orals es publicarà al maig.
  • IMPORTANT: és imprescindible comprovar el llistat d’admesos el 21 de març.

INSCRIPCIÓ ALUMNAT OFICIAL

QUIQUANON
Alumnat oficial que desitge matricular-se de les proves de certificació del nivell que està cursantGratuïtament de les 10 h del 19 de febrer fins al 23 de febrerhttps://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio

MATRÍCULA ALUMNAT LLIURE (tots els idiomes excepte anglés i valencià)

IMPORTANT! La matricula consta de tres pasos: 1. Sol·licitud 2. Pagament de les taxes 3. Resgistre de la sol·licitud

QUIQUANON
Alumnat lliure de tots els
idiomes excepte anglés i valencià
Matrícula de les 10 h del 19 de febrer fins al 23 de febrerhttps://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio

ALUMNAT LLIURE D’INGLÉS I VALENCIÀ (SOL·LICITUD DE TORN)

IMPORTANT! La matricula consta de tres pasos: 1. Sol·licitud 2. Pagament de les taxes 3. Resgistre de la sol·licitud

Per a matricular-se com a alumnat lliure en les proves d’anglés i valencià, caldrà sol·licitar prèviament torn.

QUIQUANON
Anglés B1De les 9 h del 28 de febrer fins a les 9 h del 29 de febrer o fins que s’esgoten els torns.https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio
Anglés B2De les 10 h del 28 de febrer fins a les 10 h del 29 de febrer o fins que s’esgoten els torns. https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio
Anglés C1De les 11 h del 28 de febrer fins a les 11 h d del 29 de febrer o fins que s’esgoten els torns. https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio
Anglés C2De les 12 h del 28 de febrer fins a les 12 h del 29 de febrer o fins que s’esgoten els torns https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio
Valencià B1 De les 9 h del 11 de març fins a les 9 h del 12 de març o fins que s’esgoten els torns. https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio
Valencià B2De les 10 h del 29 de febrer fins a les 10 h de l’1 de març o fins que s’esgoten els torns https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio
Valencià C1 De les 11 h del 29 de febrer fins a les 11 h de l’1 de març o fins que s’esgoten els torns https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio
Valencià C2 De les 12 h del 29 de febrer fins a les 12 h de l’1 de març o fins que s’esgoten els torns https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio