Certificació acadèmica

Hi consten tots els estudis realitzats i proves de certificació superades. Té la mateixa validesa oficial que els títols de certificació.

INSTRUCCIONS

  • Ompli la instància. Escriu les dades tal i com apareixen en el teu DNI (sense diminutius, abreviatures, etc.), idioma i any en què vas fer la Certificació, o any on vas fer el curs del qual sol·licites la Certificació. 
  • Pots presentar-la en la secretaria de l’escola  o enviar-la per correu electrònic a: 03017825.secretaria@edu.gva.es
  • Si sol·licites la certificació acadèmica per correu electrònic, te la farem arribar pel mateix canal.