PROVES DE CERTIFICACIÓ 2024 – Convocatòria extraordinària

Calendari de les proves

PROVES ESCRITES

Trobareu el calendari de les proves escrites ACÍ.

És convenient estar amb una antelació mínima de 15 minuts sobre l’hora marcada en el calendari.

Recordeu comprovar les dates de la part oral de la prova que pot fer-se abans de la prova escrita.

PROVES ORALS

Els llistats de les proves orals es publicaran abans del 31 de juliol de 2024.

L’orde de la convocatòria per a la realització de les proves orals començarà per la lletra S, segons el resultat del sorteig per al curs 2023-24 a què fa referència l’article que regula l’admissió en els centres docents.

ALEMANY
03017825+alemany@edu.gva.es
ANGLÉS
3017825+angles@edu.gva.es
FRANCÉS
03017825+frances@edu.gva.es
VALENCIÀ
03017825+valencia@edu.gva.es

Per a sol·licitar canvi del torn oral enviareu al departament corresponent, abans de les 23:59h del dia ______________, l’impres que trobareu ACÍ.

Només s’acceptaran les sol·licituds de canvi d’oral contemplats a la guia del candidat.

Resultats provisionals

Punxa en l’idioma corresponent en la taula que trobaràs baix i et redirigirà a la pàgina de consulta de resultats.

ESPAI

ALEMANY
__ /__
a les 15h
ANGLÉS
__ /__
a les 15h
FRANCÉS
__ /__
a les 15h
VALENCIÀ
__ /__
a les 15h

Revisió

Per sol·licitar la revisió de la prova de certificació heu d’emplenar el document que trobareu ACÍ i enviar-lo per correu electrònic al departament corresponent.

Dates de la revisió de la convocatòria extraordinària: ACÍ

Resultats definitius

ESPAI

ALEMANY
ANGLÉS
FRANCÉS
VALENCIÀ

Notes de l’alumnat de l’EOI Virtual que ha fet la prova de certificació en l’EOI Alcoi – ACÍ

Reclamacions

Es poden presentar en el termini de tres díes hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les qualificacions definitives mitjançant la presentació de l’imprés Sol·licitud de reclamació de qualificacions en la secretaria del centre.

IMPORTANT – no estar d’acord amb la notano és motiu de reclamació.

Es constituirà un òrgan que instruirà la reclamació i que actuarà de manera col·legiada per a estudiar-la i elaborar un informe  relatiu als fets, actuacions, valoració de la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i de l’adequació de la prova. Així mateix, en l’informe realitzaran la proposta de rectificació o de ratificació de les decisions d’avaluació adoptades i les mesures correctores, si és el cas. El centre respondrà per escrit a la reclamació.

Legislació aplicable a les reclamacions

ORDEN 32/2011, de 20 de diciembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació i s’estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic.(DOCV 28/12/2011).