L’EOI d’Alcoi és un centre públic d’ensenyances d’idiomes de règim especial, creat pel DECRET 157/2009 i dependent de la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana. Les ensenyances de règim especial van dirigides a aquelles persones que, havent adquirit les competències bàsiques en les ensenyances de règim general, desitgen o necessiten adquirir o perfeccionar les seues competències en una o diverses llengües estrangeres, en espanyol per a estrangers o en valencià, així com obtindre un certificat que acredite el seu nivell de competència en l’ús de les llengües.

Accés a la informació de l’escola…

Obri’t les portes del món…