Anglés

Contacte:

03017825+angles@edu.gva.es

Llibres:

Trobareu els llibres del departament d’anglés per al curs 2024-25 ACÍ.

(pendent de publicació)

Currículum:

Trobareu el currículum ACÍ.

Activitats culturals:

No us perdeu les nostres activitats culturals:

Exàmens:

Legislació aplicable a l’avaluació ACÍ.

FINALS

Els exàmens finals es faran del 22 al 31 de maig de 2024 en horari lectiu.

A2.1

Grup DM-DJ 16h (Alma Blasco):

– Dimarts 28 de maig a les 16h: Parts orals

– Dimarts 28 a les 16.30h: Resta de parts

.

Grup DL-DC 17h (Imma Ferri)

– Dimecres 22 a les 17h: Parts escrites

– Dilluns 27 a les 17h: Parts orals

.

Grup DL-DC 19.10h (Imma Ferri)

– Dimecres 22 a les 19.10h: Parts escrites

– Dilluns 27 a les 19.10h: Parts orals

.

A2.2

Grup DL-DC 17h (Carmen Miret)

– Dimecres 22 a les 17h: Parts escrites

– Dilluns 27 a les 17h: Parts orals

.

Grup DL-DC 19.10h (Carmen Miret)

– Dimecres 22 a les 19.10h: Parts escrites

– Dilluns 27 a les 19.10h: Parts orals

.

Grup DM-DJ 18:10h (Carmen Miret)

– Dimarts 28 a les 18h: Totes les parts

.

B1.1

Grup DM-DJ 11.30h (Leonor Martínez)

– Dimarts 28 a les 10h: Writing, Written mediation, Reading and Speaking

– Dimarts 28 a les 12.30h: Listening

.

Grup DL-DC 17h (Regina Micó)

– Dimecres 22 a les 17h: Writing, 17:45h Listening, 18:10h Reading

– Dilluns 27 a les 17h: Written Mediation, 17:50h Speaking

.

Grup DL-DC 19.10h (María Córcoles)

– Dimecres 22 a les 19.10h: Parts escrites

– Dilluns 27 a les 19.10h: Parts orals

.

Grup DM-DJ 18.10h (María Córcoles)

– Dimarts 28 a les 18.10h: Totes les parts

.

B1.2

Grup DL-DC 9.30h (Nacho González)

– Dimecres 22 a les 9.30h: Parts escrites

– Dilluns 27 a les 9.30h: Parts orals

.

Grup DL-DC 17h (Andrea Escandell)

– Dimecres 22 a les 17h: Listening, 17.30h Reading, 18.15h Speaking, Oral mediation

– Dilluns 27 a les 17h: Writing, Written mediation

.

Grup DL-DC 19.10h (Andrea Escandell)

– Dimecres 22 a les 19h: Listening, 19.30h Reading, 20.15h Speaking, Oral mediation

– Dilluns 27 a les 19h: Writing, Written mediation

.
Grup DM-DJ 16.00h (Carmen Miret)

– Dimarts 28: 15:45h: Totes les parts

.

B2.1

Grup DL-DC 17h (Leonor Martínez)

– Dimecres 22 a les 17h: Writing, 18h Written Mediation

– Dilluns 27 a les 17h: Listening, 17.30h Reading, 18h Speaking

.

Grup DL-DC 19.10h (Belén Conca)

– Dimecres 22 a les 19.10h: Listening, Reading, Writing, Oral Mediation

– Dilluns 27 a les 19.10h: Speaking, Oral Mediation

.

Grup DM-DJ 9.30h (Leonor Martínez)

– Dimarts 28 a les 9.30h: Listening, 10h Reading, Writing, Written mediation, Speaking

.

Grup DM-DJ 16h (Belén Conca)

– Dimarts 28 a les 15:45h: Totes les parts

.

B2.2

Grup DL-DC 17h (Belén Conca)

– Dimecres 22 a les 17h: Reading, Listening, Writing

– Dilluns 27 a les 17h: Parts orals, Written mediation

.

Grup DM-DJ 9.30h (Imma Ferri)

– Dimarts 28 a les 9h: Speaking, 9.30h Parts escrites

.

Grup DM-DJ 18.10h (Andrea Escandell)

– Dimarts 28 a les 17.30h: Speaking, 18h Parts escrites

.

Grup DM-DJ 18.10h (Belén Conca)

– Dimarts 28 a les 18.10h: Speaking, Oral Mediation, Written Mediation, Listening, Writing, Reading

.

C1.1

Grup DL-DC 19.10h (Regina Micó)

– Dimecres 22 a les 19h: Writing, 20h Listening, 20:30h Speaking

– Dilluns 27 a les 19h: Written Mediation, 20h Reading

.

Grups DM-DJ 16h i 18h (Regina Micó)

– Dimarts 28 a les 16h: Listening Grup 23, 16.40h Written Mediation, 17.45h Reading, 19h Writing, 20h Listening Grup 24

.

C1.2

Grup DL-DC 17h (María Córcoles)

– Dimecres 22 a les 16.30h: Parts escrites

– Dilluns 27 a les 17h: Parts orals

.

Grup DM-DJ 16h (María Córcoles)

– Dimarts 28 a les 16h: Totes les parts

.

Grup DM-DJ 18.10h (Nacho González)

– Dimarts 28 a les 16h: Totes les parts

.

C2.2

Consulteu amb la vostra professora.

.

Per a qualsevol dubte, consulteu amb el/la vostre professor/a.

.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Per als cursos que no condueixen a prova de certificació i per al nivell A2.2, les proves finals extraordinàries es realitzan el dia 25 de juny de 2024, no necessàriament dins de l’horari de classe.

Trobareu la informació i horaris de la convocatòria extraordinària per al curs 2023-24 ACÍ.