Oferta formativa complementària

DATES DE MATRÍCULA PENDENT D’ACTUALITZACIÓ

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR:

  • Les taxes es poden recollir/pagar amb targeta bancària a l’Escola en el moment de la matrícula (consulteu taxes).Professorat adscrit al PIALP matrícula gratuïta.
  • Acreditació en cas d’exempció o reducció de taxa per les causes previstes en normativa vigent. 
  • DNI o NIE.

Les condicions d’accés als cursos complementaris seran les mateixes que per als cursos curriculars ordinaris.

En cada un dels col·lectius allistats abans en cas de concurrència, l’ordre de prelació serà segons el resultat del sorteig de la Direcció General de Centres Docents, d’acord amb l’article 38 del Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2023-2024.

Per consultar l’oferta formativa per al curs 2024 – 2025, punxa ACÍ.