Inscripció alumnat oficial

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE CERTIFICACIÓ 2024

Des de les 10:00 hores del dia 19 de febrer fins les 23:59 hores del dia 23 de febrer de 2024. 

L'alumnat oficial podrà inscriure's per a realitzar la PUC en l'escola oficial d'idiomes on curse els estudis. Aquesta inscripció es farà exclusivament per via telemàtica al següent enllaç.

Podeu consultar un tutorial d'ajuda - ACÍ

  • Publicació Llistat provisional: 21 de març de 2024
  • Termini Al·legacions: des del 22 fins el 27 de març de 2024 (en horari de secretaria)
  • Publicació Llistat definitiu: 9 d’abril de 2024
  • Publicació calendari parts orals de la prova ordinària: fins el 15 de maig de 2024
  • Publicació calendari parts orals de la prova extraordinària: fins el 31 de juliol de 2024