Inscripció alumnat oficial

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE CERTIFICACIÓ 2023

Des de les 10:00 hores del dia 20 de febrer fins a les 23:59 hores del dia 24 de febrer de 2023.
Telemàticament al següent enllaç.

  • Publicació Llistat provisional: 21 de març de 2023
  • Termini Al·legacions: Des del 22 fins al 28 de març de 2023  (en horari de secretaria)
  • Publicació Llistat definitiu: 4 d’abril de 2023
  • Publicació calendari parts orals de la prova ordinària: Fins al 12 de maig de 2023
  • Publicació calendari parts orals de la prova extraordinària: Fins al 31 de juliol de 2023