Admissió i matrícula

ADMISSIÓ CURS 2023/24

Tant l’alumnat matriculat al curs 2022 – 2023 com els sol·licitants de nou ingrés que vullguen matricular-se als cursos presencials curriculars han de TRAMITAR LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ TELEMÀTICAMENT.

Podeu consultar el manual ACÍ

Podeu consultar un vídeo explicatiu de com obtindre la clau d’admissió ACÍ

SI HO NECESSITES POTS VINDRE A L’ESCOLA I T’AJUDAREM AMB LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

FASE ORDINÀRIA FASE EXTRAORDINÀRIA
Sol·licitud de plaça
A través de l’assistent a la matrícula
de les 12:00h del 19/06
a les 23:59h del 03/07
de les 12:00h 15/09
a les 23:59h 20/09
Comunicació de resultats11/0725/09
Matrícula a l’EOIde l’11 al 27/07a partir del 25/09
* En el cas de no formalitzar la matrícula presentant la documentació que trobareu baix en el període indicat, es considerarà que s’ha renunciat a la plaça i, per tant, es perdrà la reserva de la plaça assignada.

MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula i consolidar el grup assignat a l’assistent telemàtic cal presentar la documentació a l’escola, bé

 • físicament en la secretaria de l’escola  – de l’11 al 27 de juliol (admissió ordinària) o del 25 al 29 de setembre (admissió extraordinària) ,
 • o per correu electrònic a 03017825+matricula@edu.gva.es – de l’11 al 27 de juliol (admissió ordinària) o del a partir del 25 de setembre (admissió extraordinària).

De l’1 al 8 de setembre, matricularem en el següent ordre:

 • Alumnat oficial de cursos no conduents a PUC que va obtindre resultats de la convocatòria extraordinària després del 3 de juliol i no va poder sol·licitar plaça en l’assistent telemàtic.
 • Resolució d’incidències en l’assistent telemàtic i/o formalització de la matrícula
 • Matrícula de persones en llista d’espera de l’adjudicació del dia 11 de juliol

ALUMNAT OFICIAL MATRICULAT EL CURS 2022-23

 • Imprés 046 (generat des de l’assistent a la matrícula) i justificant de pagament de taxes de matrícula.

ALUMNAT NO MATRICULAT EL CURS 2022-23

 • Imprés 046 (generat des de l’assistent a la matrícula) i justificant de pagament de taxes de matrícula. Si és la primera volta que es matricula en una escola d’idiomes de la Comunitat Valenciana, haurà de marcar també en l’imprés de taxes l’obertura d’expedient.
 • 1 foto grandària carnet.
 • Original i fotocòpia del DNI.
 • En cas d’accedir a un curs superior a primer d’A2, original i fotocòpìa del certificat acreditatiu del nivell de llengua.

ALUMNAT MENOR DE 18 ANYS

Les autoritzacions han d’incloure les dades de l’alumne i estar signades pel pare/mare/tutor/a legal.

Autorització de matrícula a menors d’edat

SI ESCAU
 • Original i fotocòpia del justificant de reducció de taxes – família nombrosa, vícitmes de violència de gènere o discapacitat.
 • En cas de discapacitat, consulteu l’apartat d’adaptacions.
 • Professorat que accedix per primera vegada al programa PIALP: sol·licitud presentada en la plataforma OVIDOC, sol·licitud telemàtica omplida i signada, en cas que siga la primera vegada que es matricula en una EOI, una fotografia de carnet, en cas d’accedir a un curs superior a primer d’A2, original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell d’idioma.