Proves de nivell

Haureu de lliurar abans del dia de la prova el model 046 degudament emplenat i el justificant de pagament de les taxes.

Es pot enviar per correu electrònic 03017825.secretaria@edu.gva.es posant en Assumpte: Prova de nivell i l’idioma (alemany, francés, anglés, italià o valencià) o lliurar en la consergeria del centre sense necessitat de demanar cita prèvia.

Dates i descripció de les proves

La prova és única per a tots els nivells, augmentant en dificultat segons s’avança.

Podrà constar de les següents parts.

  • Test de gramàtica i vocabulari: elecció múltiple.
  • Expressió escrita: realització d’una redacció, on la riquesa en estructures gramaticals i el vocabulari marcaran el nivell.
  • Expressió oral: entrevista del candidat amb un examinador.
ALEMANY
ANGLÉS
FRANCÉS
VALENCIÀ
ITALIÀ
El resultat de la prova indica el nivell al que s’ha de matricular.