Suspensió de classes i instruccions en l’acompanyament educatiu

Davant de la situació que sofrim per l’epidèmia del COVID-19 (coronavirus), a partir del dilluns 16 de març se suspenen les classes en tots els nivells educatius fins a nova ordre.

El centre romandrà tancat, i per tant, mentre continue aquesta situació, qualsevol tràmit o qüestió administrativa i educativa s’haurà de comunicar per correu electrònic o mitjançant Web Família, no de manera presencial.

Tota la informació amb relació a l’acompanyament educatiu de l’alumnat (tasques a realitzar durant aquest període) mentre es mantinga aquesta suspensió temporal de les classes lectives presencials, us la transmetrem per aquests canals de comunicació:

Per tant, si encara no heu fet la sol·licitud a “Web Família” és molt important que la realitzeu i la feu arribar al correu del centre degudament signada: info@ceipparemelchor.com

  1. Una vegada fet açò, rebreu un correu amb un enllaç a la web família (https://familia2.edu.gva.es).

  2. Introduiu el NIF com a usuari i la contrasenya que heu rebut en el correu.

  3. En l’apartat de perfil de mare/pare, aneu a Subscripcions per correu electrònic i marqueu X en Qualificacions, Assistència i Comunicacions, finalment clic en guardar.

Davant d’aquesta decisió de les autoritats, tant sanitàries com educatives, el compliment d’aquestes mesures, preses en circumstàncies excepcionals, i que únicament pretenen resoldre tan prompte com siga possible la situació que està provocant l’expansió del COVID-19, volem remarcar que aquest no és un període vacacional sinó de prevenció en què cal aturar els hàbits socials, de relació i de reunió habituals per contribuir a la millora d’aquesta emergència.

Gràcies per la col·laboració de tota la comunitat educativa.