Ja està disponible Web Família App

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través de les noves tecnologies, per a això acaba de desenvolupar l’App Web Família ÍTACA. Clicant la icona podràs accedir a la zona de descàrrega des de Google Play. Properament estarà disponible per a iOS en AppStore.

Aquest servei ofereix a les famílies la possibilitat de consultar notes, mancades, retards, comportaments, avisos de tutors i activitats complementàries a través d’internet. També s’ofereix el servei de notificació de qualificacions o avisos a través del correu electrònic i push en la teua App.

Per a tindre accés a aquesta informació és necessari ser alumnat major d’edat o en el cas de l’alumnat menor d’edat ser mare, pare, tutor/a legal de l’alumne/a i donar-se d’alta en aquest servei. Per a això, haurà de presentar la corresponent sol·licitud al centre educatiu on es trobe formalitzada la matrícula de l’alumne/a. En el cas de l’alumnat menor d’edat, la sol·licitud pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors; en aquest cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i entregar en el centre l’imprés de la sol·licitud.

Per a més informació pot consultar la següent pàgina: Pàgina Web ÍTACA Famílies