Important aclariment per a rebre el val-beca de menjador

FAMÍLIES BECA TIPUS A COMPLETA DESCÀRREGA DE VALS

Per a evitar bloquejos d’emissió de vals, per introducció errònia del document d’identificació, les famílies introduiran preferiblement el NIA (8 dígits) del seu fill/a beneficiari/a de la beca.

Si no saben el NIA de l’alumne poden consultar als tutors/es i al centre.

 

VALS BLOQUEJATS, CADUCATS O NO REBUTS

Les famílies disposaran de QUATRE INTENTS per a descarregar el val. Per això, és molt important que les famílies s’asseguren que les dades que han d’introduir per a identificar-se són les correctes:

  • Preferiblement el núm. del NIA de l’alumne/a o, en defecte d’això, DNI/NIE del primer sol·licitant que consta en la Sol·licitud de Beca de Menjador 2019-2020 (no el passaport); i
  • Els nous números del telèfon mòbil en el qual han rebut el SMS.

Si el quart intent és erroni, es bloquejarà la generació del val. Per això, abans d’esgotar els quatre intents per a descarregar el val, han de consultar amb el centre educatiu.

Si ja se s’ha bloquejat, s’ha d’enviar un correu electrònic a 03003267@gva.es indicant el nom i cognoms, telèfon, número de document del pare/mare sol·licitant de la beca (el que ha rebut el SMS) i de l’alumne.