AUXILIAR DE CONVERSA ANGLÉS

 

    AUXILIAR DE CONVERSA  

  • Les actuacions dels auxiliars de conversa estan encaminades fonamentalment als docents i a l’alumnat i es poden desenvolupar en els àmbits:

  • Lingüístic i sociolingüístic: l’auxiliar és un model de correcció a nivell fonètic, gramatical, lèxic, semàntic, d’interacció o de registre, posant l’èmfasi en el treball de la llengua a nivell textual i especialment en el codi oral.

  • Didàctic: l’auxiliar es coordina amb el professorat per a planificar activitats, elaborar materials o buscar recursos.

  • Intercultural: l’auxiliar acosta la cultura i la societat del seu país i dels països de llengua anglesa a través de presentacions de temes actuals, materials autèntics o contactes amb centres educatius d’aquests països

  • L’auxiliar suposa una gran motivació per a l’alumnat perquè representen joventut, novetat,etc

  • El nostre auxiliar de conversa, Praveen Kumar, Jha  , reforça la pràctica específica de conversa i la destresa oral del nostre alumnat d’infantil i primària  en llengua anglesa.