Inscripció Tallers Centre 23/24

De Dilluns a Divendres de 15.30 a 17.00

Compatibles amb la resta d'oferta extra escolar.

Seguint amb la filosofia de treball del nostre centre sobre les Intel·ligències Múltiples, tal com defensa el nostre PEC i partint que l'activitat escolar reglada comprendrà la jornada de mati, a la vesprada s'oferiran activitats formatives acordes amb aquesta línia de treball, quedant ampliada l'oferta educativa respecte el currículum oficial. Els alumnes/as podran optar per un horari més ampli concorde a les seues necessitats, aficions i interessos.

Entenem que des de l'escola es forma i desenvolupa al xiquet/a de manera integral, per la qual cosa, no acaba en l'horari acadèmic, sinó que es continua en horari extraescolar, sempre de manera coherent i estudiada i, aquesta és la línia de treball del CEIP Luis Vives des de cursos arrere. D'aquesta manera l'equip docent en col·laboració amb la resta de comunitat educativa, dinamitza l'educació, atenent a totes les demandes educatives, segons l'ampli concepte d'educació.

Logo

INSCRIPCIÓ CURS 23/24

TALLERES CENTRO CURSO 23/24

HORARIO de Lunes a Viernes de 15:30 a 17:00 horas.

  • donde recibiréis copia de vuestra inscripción como justificante
    Escoge los días que deseas hacer uso de nuestros talleres
    Escoge los dias que pueda el alumno/a jugar libremente (patio)