Tarifes

PREUS 23/24

El pagament del nostre servei es realitza a mes vençut mitjançant domiciliació, transferència o ingrés bancari. Pagant únicament pels dies de servei gaudits.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Descarrega el model de domiciliació bancària i presenta'l en la secretaria del centre.

BANC SABADELL Nºcc: ES60-0081-0297-1100-0145-2251

NO BECATS

4,25 € / Dia
 • No becat 4,25€ / Día
 • Usuari Fixe Fa ús del servei tots els dies (Ex. de dilluns a divendres)
 • Usuari Eventual Fa ús del servei dies aleatoris però fixos (Ex. dilluns, dimecres i divendres)
 • Canvi Usuari Qualsevol canvi d'ús del servei, es comunicara a la secretaria amb 15 dies d'antelació.

BECATS

0 - 2,25 € / Dia
 • A 20 punts 0€ / Día
 • B 19 punts 0€ / Día
 • C 18 punts 0,75€ / Día
 • D 17-14 punts 1,25€ / Día
 • E 13-12 punts 1,75€ / Día
 • F 11-7 punts 2,25€ / Día

BONOS

21,25 € / 5 tickets
 • Bono 5 menjars 21,25€
 • Ingrés o transferència de 21,25€ en el compte centre.
 • Presentar justificant en secretaria de centre per a recollir Bono.
 • Entregar tiquet a l'alumne/al dia del servei.