procraz-stories

WEB FAMÍLIA ITACA

Web Família és la web des de la qual els pares o tutors legals podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes, retards a classe, incidències de comportaments, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.