Pla Específic d'Organització de la Jornada Escolar

%

CLASSES LECTIVES

Les classes lectives del nostre centre es concentren en horari de 9.00 a 14.00 hores.

%

SERVEI MENJADOR

El servei complementari i voluntari de menjador es realitza en horari de 14.00 a 15.30 hores.

%

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

La franja horària d'activitats extraescolars i voluntàries va des de les 15.30 fins a les 17.00 hores.