VALORS PROJECTE EDUCATIU

LA NOSTRA ESCOLA ÉS..................

OBERTA I PLURAL

PARTICIPATIVA

LLIURE

HUMANITZADORA

INCLUSIVA

COEDUCATIVA

LGTBI  AMIGABLE

EL PROJECTE EDUCATIU DEL CEIP LUIS VIVES.......ESTÀ BASAT EN L'EDUCACIÓ EMOCIONAL i aposta per un ensenyament a través de les Intel·ligències Múltiples , ja que.......

Permet major motivació. ...
Permet un aprenentatge més complet. ...
Facilita personalitzar aqueix aprenentatge. ...
Augmenta la diversitat. ...
Fomenta la innovació educativa. ...
Ajuda a construir un aprenentatge propi. ...
Incrementa habilitats i destreses. ...

Per a tot això és molt important la coordinació entre l'escola i la familia

La motivació, el desenvolupament de les destreses les impulsem a través dels diferents Programes Educatius com són el :

PIIE(Projecte d'Innovació, Investigació Educativa)
PEAFS(Projecte Activitat Física i la Salut): celebració del Dia de l'Esport, xarrades educatives....
Projecte TICS (Vam ser centre pilot en el 2021 i tenim el nostre Pla Digital de Centre cdc)
Escola de Música
Programes d'Acció Solidària(col·laborem amb diferents associacions com FETESA, tallers d'inclusió educativa.......)
Programa de col·laboració amb el Museu de les Arts i les Ciències com a Consellers de la Infància
Dinamització de la Biblioteca: tallers d'animació lectora, concursos....El nostre centre està inscrit en el programma BIBLIOINNOVA´T 
Programes d'Igualtat i Convivència; xarrades, exposicions, celebracions com el Dia de les Famílies, de la Dona....
Impulsem també la formació al professorat per a dur a terme aquest tipus de projectes i poder desenvolupar-los
Activitats gratuïtes oferides per l'Ajuntament
Àmplia gamma d'activitats extraescolars oferides per l'AMPA, L'escola de Música i el Club de Futbol

Així és com el Ceip Luis Vives a través d'aquests programes i projectes com l'esport, la música, l'art, les Tics, la Coeducació, la solidaritat són la base de l'aprenentatge i formació de l'alumne/a

Us convidem a continuar coneixent la web del centre a través de les Novetats i projectes educatius

Una salutació

La Comunitat Educativa

PROJECTES CENTRE

EDUCACIÓ

PGIRE

(Projecte Gestió i Règim Econòmic)

"Si pots somiar-ho, pots fer-ho"

EXPERIÈNCIA

Des del Lluís Vives, és la nostra intenció que l'alumnat siga capaç de triar bé les metes i els mitjans i mantindre l'obstinació d'aconseguir-les, només així pensem que optimitzarà el seu talent. Ens interessa aconseguir el talent que ens permeta utilitzar bé les nostres destreses i capacitats per a dirigir la nostra acció cap al Desenvolupament Integral.

El nostre centre va ser inaugurat el 15 de desembre de 1915, malgrat ser un centre centenari i històric de la ciutat de València, estem totalment actualitzats i adaptats al segle XXI, on el nostre claustre està en contínua formació educativa i tecnològica.

EL NOSTRE PROJECTE ES BASA EN L'EDUCACIÓ EMOCIONAL

Però una imatge val més que mil paraules...