Programa Lingüístic

Programa Educació Plurilingüe Intercultural

Llei 4/2018 de 21 de febrer. Del Consell (DOCV 8240)

EDUCACIÓ INFANTIL

%

CASTELLANO


 • Descobriment i exploració de l´entorn
 • Comunicació i representació de la realitat
%

VALENCIÀ


 • Creixement en harmonia
 • Suport i reforç Infantil.
%

ENGLISH


 • English

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

%

CASTELLANO


 • Llengua castellana
 • Matemàtiques
 • Música
 • Valors/Religió
%

VALENCIÀ


 • Llengua Valenciana
 • Ciències Socials
 • Ciències Naturals
 • Educació Física
%

ENGLISH


 • English
 • Arts&Crafts