Comunicacions II Congrés TIC

COMUNICACIONS

A més d’assistir al Congrés, les persones assistents tindran la possibilitat de presentar comunicacions relacionades amb experiències d’aula, innovació o investigació educativa en l’àrea de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a l’Educació, sempre dins la temàtica de la ciberconvivència. 

Les comunicacions presentades seran un document de text d’una extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 4. Aquest document formarà posteriorment part del llibre d’actes. Només s’acceptaran originals que no hagen sigut objecte de publicació en revistes ni de comunicacions en edicions anteriors de congressos.

Per a presentar els documents de les comunicacions s’utilitzarà la plantilla que s’adjunta.

El nombre màxim de persones autores per comunicació és de 3. Totes les persones amb una comunicació admesa, rebran una certificació de la publicació d’aquesta comunicació. També serà condició indispensable la cessió de drets per a la seua publicació.

Es podran presentar els treballs fins al 16 de maig de 2021.

Ups! No hem pogut localitzar el teu formulari.