El projecte Micromón. Descobriment de nous antibiòtics

El Projecte Micromón (Small World Initiative) és un programa innovador concebut en la Universitat de Yale (els EUA) en 2012 per a motivar els estudiants cap a l’elecció d’un grau en ciències experimentals, al mateix temps que aborda una amenaça per a la salut a escala global: la disponibilitat reduïda d’antibiòtics eficaços.

En aquest context, la Universitat de València es va sumar a la iniciativa Micromón en 2017 amb els objectius principals de despertar l’interés per la ciència, mitjançant l’aprenentatge vivencial, i el d’acostar la investigació microbiològica als estudiants d’Educació Secundària. A més, altres de les finalitats del projecte són les de generar sensibilitat cap a la resistència als antibiòtics i la divulgació sobre l’ús indegut d’aquests. La iniciativa s’emmarca en una xarxa internacional en la qual participen centenars d’universitats i milers de persones.

El curs El projecte micromón. Descobriment de nous antibiòtics, organitzat per la Universitat de València i el CEFIRE CTEM, proporciona al professorat les eines necessàries per a posar en marxa el projecte SWI/Micromón en el seu centre. El curs es realitzarà entre el 20 i el 30 de juny de 2022 en la Facultat de Biologia de la Universitat. Podeu realitzar la inscripció a través del següent enllaç.